Flere digitale støtte og utviklingsprogram NÅ kr. 890,- ! Parterapi program med oppfølging. Mester i eget liv program med oppfølging.

Fredsverktøyet og hvordan vi kan tåle hverandre i et samfunn i endring

Kunsten å holde fred og harmoni i samfunnet

Det kunne vært fred og harmoni blant oss alle.  Det er mulig med å krige, og det er mulig å holde fred.  

Tenk om vi kunne ersattte frykt med kjærlighet, så var vi i mål.  

Mennesker som er styrt av frykt blir så sinte, stresset og det tenker ikke selv.  De er aktiverte og i beredskap.  La oss alle roe ned og finne klarhet.  

Det er mulig å tåle hverandre.  For å få til dette er det først og fremst viktig å kjenne seg selv.  Her er en video som kan hjelpe deg på veien: https://youtu.be/bv-9W5iQhfw 

I dine prosesser vil du modnes og du vil oppdage at ved å tåle deg selv, og akseptere og godta deg selv, kan du også klare å tåle og akseptere andre mennesker.  Til og med de som du dømte og satt i diverse båser. 

Alle har vi en vei å gå, og det er et stort stykke arbeid som krever dedikasjon, mot og autensitet. Du kommer langt med gode intensjoner, tilgivelse og kjærlighet.  

Vi kan velge å være gode og se det beste i hverandre. Vi kan velge å forstå hverandre så godt vi kan, tilgi og finne tillit.  

 

Vi kan slutte å dømme hverandre, og være gode mot hverandre.  Det hjelper å legge denne vurderingen i skuffen, da den alltid er kritisk og gir motstand.  Ta gjerne en helhetlig analyse i ny og ne.  Observer åpent og aksepterende som en vane.  

 

Siden år 2020 har det vært ledende krefter som har sørget for å sette folkegrupper opp mot hverandre.  Polarisering og kampanjer mot visse meninger ble uformelle over der frustrasjon, stress, frykt og sinne kunne oversvømme sosiale medier, med kommentarfelt fylt av hat, trusler og usaklige angrep.  

 

Mennesker som skulle stått sammen skilte lag og angrep hverandre.  Dette kunne aldri skjedd dersom alt var redelig, ærlig og sant som ble presentert for oss.  

 

Det ble et smalt toleransevindu der det er visse signal saker det kreves at en skal tro og mene det samme som Stortinget for å være politisk korrekt og akseptert i det offentlige rom. 

 

Dette gir ikke ytringsfrihet, og dette sikrer ikke våre menneskerettigheter og vårt beste. De som har avslørt svindelen slipper ikke til, da de blir kansellert, svertet og fremstilt som gale. 

 

Det er godt kjent at folk oppfører seg annerledes med maske på sin allerede innkjørte rolle som innenfor en norm. Det er også kjent gruppeteori at en usikker og redd gruppe vil lete etter syndebukker, og når disse blir presentert i gapestokken som kvaksinemotstander og konspirasjonsteoretiker så er splitt og hersk regien komplett.  Dette er en manipulasjon.  Manipulasjoner blir alltid erstattet av virkeligheten.  

Noen er da utstøtt, kansellert og ikke konvensjonelle.  Ved at dette ble så skremmende og ødeleggende for profilerte personer, blir de resterende holdt i sjakk fra å ytre seg. 

Er det slik vi vil ha det i vårt frie, gode og demokratiske land, kjent for ytringsfrihet og fredsmekling? 

 

Det er store endringer og det er noen som sover dypere, mens andre er mer årvåkne og bevisste.  

 

Ved å observere og registrere det som er med uavhengighet og åpenhet i et helhetlig perspektiv, kan du romme det hele som organiserer seg i kontinuerlige prosesser.  

Dette har da en verdi for andre gjennom et åpent og uavhengig sinn som er bevisst og kan vite gjennom det feltet. 

 

Viktigheten av å tenke selv og la tankeprosessene flyte fritt er helt nødvendig for at et menneske skal fungere fullt og helt.  Det skjer en bekreftelse, der det ellers kunne blitt en avvisning.  

 

Hjerneforskningen viser at alt flyter bedre i hjernen når du tillater deg selv å være åpen for alt og ikke låst til noe.  Når vi ikke dømmer, eller tenker feil og rett, så åpner noe seg mellom mottaker og budbringer. 

 

Ved forståelse av det som er, på bakgrunn av kunnskap, visdom, erfaring og en viten i form av felt og klarhet vil budskapet være tydelig.  

 

Ved at denne informasjonen kolliderer med det materielle og lineære paradigmet så kan det forårsake forvirring, forundring, irritasjon, provokasjon og oppvåkning.  

 

Dette er gode nyheter som gir menneskeheten makt, kontroll og frihet tilbake, da vi har alt vi trenger på innsiden av oss.  Vel og merke dersom vi erfarer og lever i væren som det vi virkelig er, og ikke spiller disse roller og tenker og føler disse døde tanker og ubehagelige følelser. 

 

Det er mulig å leve i en harmoni der du kan tenke godt og føle alt som det er, uten å miste deg i programmene for å bli helt maktesløs og svært begrenset.  Styrken, potensialet, mulighetene og kunsten å overleve og skape det som hjelper oss å leve ut meningen, ligger absolutt i en væren av det som er. 

 

Fredsverktøyet 

Ved å kjenne igjen oss selv i hverandre, forstå og kunne forestille oss hvordan det er i andres situasjon, kan vi få full kontakt og komme sammen i fred. 

 

Antimobbeverktøyet eller fredsverktøyet som virker enten det er i skolen eller i verdens lekegrind består av glede, kjærlighet og empati. 

 

Her er kraft / power ødeleggende.  

 

Bruk aldri kraft / power mot andre. 

 

Ingenting er viktigere enn levende liv. 

 

Det er langt fra dette som er praksis.  

Blindveier 

Menneskene begraver seg i illusjoner eller strever med å løse livet sitt som om det var et mattestykke.  Selve livet er mer komplekst og sammenhengende enn at det er mulig å forstå som stykkevis og delt.  Veien til forståelse er å leve væren fullt ut, og møte både seg selv og andre autentisk, lyttende og respekt. 

 

Gjennom tidene har vi alle tatt feil, trodd på noen som sviktet og vi har alle tatt feil av noen.  Det er en del av prosessen å være stresset, redd, sint, trangsynt og miste seg selv og bli fiksert på noe.  Det er en del av livet at alt går nedover, og en ser ikke alle veiene eller menneskene, slik at en blir ført inn i blindveier der en står fast og kommer ikke ut av det.  

 

Endring er mulig.  Når du er den du virkelig er, kan alt forandre seg.  Du kan se på nytt på et scenario, et drama, et menneske, en situasjon og en periode i tiden.  Du kan se alt som var fra mange ulike perspektiver og aspekter.  Du kan gjøre det uavhengig og fri, med tilgivelse til deg selv og andre i din bevissthet.  

 

Vit at en unnskyldning og en bekreftelse til de du blokkerte, kansellerte, sviktet, angrep, krenket eller ikke ville være sammen med eller ha med i gruppa, vil være så takknemlig for det du kan gi.  For deg selv vil det være mer enn verdt det, for modning og vekst av noe som var stygt, kan bli det vakreste av alt - kjærlighet. 

 

Oppreisning 

Har du vært med på masse-mobbingen og utestengingen?  

Det er forbudt ved lov i skolen.  Det er absolutt ikke lov på arbeidsplassen.  

 

Hvordan kan det da skje i det offentlige rom med alle mot de få som faktisk hadde både ytringsfriheten, kunnskapen og retten til å stille spørsmål og kreve forsvarlig drift av samfunnet. 

 

Hvordan kunne media fyre opp under denne moderne formen for å brenne folk på bålet, der de sosialt og arbeidsmessig var døde.  Ingen kunder og ingen jobb for de som var slik at de sa hva de visste og ville, og ikke var så svake at de gav etter for gruppepresset. 

 

Hvorfor skulle de som visste, forstod og ville advare mot det fatale som var i ferd med å skje, bli stoppet?  Fordi dette var så hemmelig at de skulle skjules i 60 år.  Informasjonen er lekket så det er enkelt å finne ut av.  Tenk selv.  

 

Tiden er inne for oppreisning. Vinden snur når det har gått lang nok tid.  Når en slår hardt ned på noen som har gjort alt godt, kommer rekylen hardt tilbake på de som har gjort noe dårlig. 

 

Vanlig metode når en vil unngå at sannhet, rettferdighet og godhet blir driftet, der det er galskap, dumskap og ondskap i full sammenblanding, er at vedkommende blir kalt konspirasjonsteoretikere.  Jeg har laget en film om hva konspirasjonsteori er her: https://www.youtube.com/live/RqKQ6Fozuwg?si=M4gks3XSPwe4QJpf 

 

Videre blir de avvist, utestengt, kansellert, dummet, skammet og latterliggjort.  De kan bli utsatt for aksjoner der de risikerer eller faktisk mister alt de har. 

 

Svein Østvik mistet alt, etter et spontant påfunn der han brant et munnbind på en demonstrasjon i Oslo.  Han ble uthengt, mobbet, krenket og kansellert av mediene, og dermed var den kollektive mobb etter han.  Han ble syndebukken i den usikre gruppa, der ledelsen hadde vært de rette for denne vreden.  

 

Jeg vil oppfordre alle som vil være ansvarlige og opplyste om hele bildet i samfunnet å se programmet: Norge bak fasaden» (S4E6) som er tilgjengelig for streaming på TV2 Play og Strim.  

 

Her ser dere at det er virkelige mennesker og familier som blir rammet av en slik fullstendig uakseptabel offentlig gapestokk.  Dessuten hadde Svein Østvik helt rett om munnbindene.  Dette var ikke noe han bare trodde, men han visste dette basert på kunnskap fra forskning og vitenskap. 

 

I dokumentaren “Norge bak fasaden” møter dere også Heiko Santelmann, en tysk lege og naturmedisiner, som bor i Norge.  Heiko forstår helhetens natur, og er en ekte hjelper som vil det beste for pasienter og mennesker.  Han er modig og han står opp for rettferdighet og den Hippokratiske ed.  Heiko ønsket å finne ut av hva som var i covid vaksinen, og forsøkte å ta med seg sin egen dose uten at den ble injisert.  

 

Heikos kamp kostet han til slutt legelisensen og han har også vært utsatt for store belastninger som en klok og varm person som han hadde fortjent å være foruten. 

 

La oss håpe rettferdigheten vinner til slutt, og at alle disse helter som programmet omfavner får sin oppreisning, rettferdighet og en kompensasjon i form av aksept og at de blir godtatt for de fantastiske menneskene de alle er.  Disse er kloke, vise, redelige, samvittighetsfulle og fulle av omsorg og empati for sine medmennesker.  Disse ser helheten, sammenhengene og de vil godt og de setter det ut i praksis. 

 

De som hetser, terroriserer og krenker slike mennesker kan slutte nå.  Det er over og ut med slik primitiv og umoden atferd.  Problemene mellom mennesker øker, og det er en verden som trues av krig og terror.  Vi kan alle begynne med oss selv, tilgi og søke fred med hverandre.  Det gjelder i klasserommet, på arbeidsplassen, i nabolaget, i familiene, bygdene, byene og i hele vårt samfunn og verden.  

 

Fred og vennlighet er vel det viktigste grunnlaget for alt liv og alt vi trenger å skape og få til sammen.  

 

 

FRED 

Livskunsten og visdommen om å holde fred og skape harmoni er essensiell for mennesket.  Vi har muligheten til å utvikle oss godt slik at verden blir et godt sted å være. 

Da kan vi være gode mot hverandre, og vi kan skape noe som er godt. 

Dersom vi gjør oss ferdig med en konflikt og skaper fred, så har vi lykkes med å gjøre ferdig en situasjon.  Det motsatte er å dvele ved en uferdig situasjon, der sinne blir til bitterhet og etterhvert er det hat og fordervelse. 

La oss kommunisere på en god måte, øke forståelsen og gi en kompensasjon til den vi ofret, krenket eller lot miste alt.  Dersom vi gjør det godt igjen, slik at sår kan gro og arr kan bli livskunst, så har vi skapt kjærlighet og grobunn for fred og harmoni. 

Kunnskap er makt, og vi kunne med fordel lært oss og trent mye på kunsten å være medmennesker sammen. 

Jeg brenner for å lære bort at vi først og fremst har vår styrke som bevissthet.  Vi har et godt tankeverktøy det er viktig å vite hvordan bruke balansert og i bevegelse.  Det samme gjelder følelsesapparatet, som skal brukes etter den gode intensjonen i kjærlighet og glede.  Dessverre kjører alt for mange på kronisk stress og aggresjon, og dette blir det mye grusom lidelse av. 

Følelser er hormoner, og dette er kjemi. Så det er ditt ansvar for å passe på kjemien i deg. Vær klar over at dersom du drikker alkohol så kutter du forbindelsen til ditt høyeste bevissthetsnivå, og beveger deg umiddelbart ned i et svært lavt frekvensnivå. 

Menneskene har blitt avhengige av så mye drikke, substitutter og spiselig som påvirker kjemifabrikken.  Videre er telefon, pc, nettbrett og spill en kilde til avhengighet, distraksjon og utkobling fra det virkelig e livet.  Alt dette leder gjerne til dårlig livsstil, helse og livskvalitet. 

Det beste for deg og alle rundt deg er at du befrir deg fra dette.  Ta regi og kontroll over øyeblikket.  Det er livet ditt.  Du vil da få det godt, og du vil mestre ditt temperament, sinne og sørge for å være i et godt humør. 

Sinne er en kraft med potensial ved vennlig bruk

Dersom noe  er feil, urettferdig og uakseptabelt er kraften i sinne som følelse helt på sin plass.  Gjennom alt bakvendt og opp-ned som vi har gått gjennom de siste årene, så hadde det vært på sin plass med et rop om frihet og nestekjærlighet av denne kraften.  

Sinne er undervurdert som kraft. Ved feil, urettferdighet og uakseptabel handlinger og konsekvenser, er det sinne og raseri som er den rette motkraften da det er nok krefter til å overvinne og skape det som er rettferdig og godt for hele menneskeheten. 

Viktig er det dog å gjøre dette av de beste intensjoner med kjærlighet og harmoni.  Det er mulig å snakke og informere rolig og klart med et vennlig smil om munnen hva som er som det er, og det er ytringsfrihet og likhet for loven kun når det er nettopp dette i praksis.  

Kommunikasjon, kontakt og relasjon

Media skal stille kritiske spørsmål, undersøke og se de ulike sidene av en sak. Media bør være så uavhengig som mulig. 

Mennesker som kan kommunisere er mektige. Derfor er det lett å latterliggjøre og kansellere personer som faktisk har mot, medmenneskelighet og rettferdighetssans nok til å snakke ut om hva som er riktig, rettferdig og forventet i et godt og fritt demokrati. 

Hvordan kan vi sikre at alle forstår helheten og det totale bildet? Hvordan kan det bli en kommunikasjonsrevolusjon?  Hvordan kan vi sikre at det som blir oss fortalt er sant, og hvordan kan vi i fremtiden vite at det ikke er en skjult agenda og intensjoner som myndigheter vil på egne vegne og ikke for vårt felles beste. Hvordan vite at myndighetene kjemper for vårt ve og vel, nå og for fremtiden, og ikke bruker sin posisjon til egen vinning og suksess?

Det er sterke markedskrefter for menneskers livsstilssykdommer, forfall og skavanker, da det skaper et behov for å kjøpe visse produkter og opprettholder et behov for steder der mennesker må komme og få behandling eller terapi fra offentlige tjenester.

Det er viktig å ha grenser, mot og kunne tenke selv, slik at vi kan identifisere både svik, bedrageri, lureri og løgn.

Ved godhet og solidaritet med hverandre kan vi bygge opp et godt samfunn med trivsel, god helse og få lov til å elske og få æren av å bli elsket for den en er. Ved å være snill og god mot andre, kan du være trygg på at andre vil deg vel.

Hva er det viktigste vi kan gjøre for hverandre? Hva om vi sammen jobber for å skape det som er godt? Hvordan kan vi sammen skape et paradis på vår klode? Hvordan kan vi gjenvinne selvrespekten via vår egen naturkraft.

Vi vet at mennesket og naturen er ett. Natur betyr det som blir født, og mennesket blir født av naturen. Vi blir friskere av å være nær naturen, og vi blir friskere av å gå i fjell, skog eller padle i en elv eller seile på havet. Naturen renser mennesket på et magisk vis, og vi fornyer oss.

Om for mange mennesker har gitt opp, tror deres stemme ikke teller eller at de ikke er nok, så vil hele menneskeheten bære denne kraftløsheten som er noe som kun er sant i tankene til de som tenker dem ut. 

Vi kan være samlet, samstemt og stå opp for det eneste rette som er det som virker.  Du kan være god og snill mot din familie, alle mennesker, og øke bevisstheten om hvordan du kan støtte, løfte, gi, dele og være der for dem rundt deg.

Den store krigen er alltid mellom det onde og det gode. Det vil alltid være det gode som vinner. Da trenger vi alle gode mennesker til å se klart og tenke nøye gjennom alt. 

Jeg vil be alle gode mennesker, alle dere som vet at dere er snille og gode, om å hente kraften deres og tenne den fakkelen som skaper en glød og en gnist fra alt dere er av bevissthet, livskraft og kropp.

Nå er tiden inne til å reise seg opp og være ærlig og se klart.  Tiden er inne til å tenke selv og ha integritet. Vær god!

 

Til slutt 

Jeg håper du har funnet deg selv, og har oppdaget viktigheten av å søke innover i den labyrinten av visdom og opplevelser som er tilgjengelig ved å møte det stille selv som er i deg, i naturen og i møte med andre mennesker. 

«It takes courage to grow up and become who you really are.» 

– E.E. Cummings

Hva vi har avhenger av hvordan du ser det, for det endrer seg for deg om du ser det som et fantastisk mirakel eller en grusom katastrofe.  Mennesker endrer seg for deg, og slik er det med alle ting, for det fundamentale er din bevissthet. 

Se det gode i alle og det beste i alt som er.  Vær god.  Slik kan vi alle finne de gode kreftene i oss og skape et godt samfunn.   

 

Beste hilsen, 

 

Linda Nordskog 

Mentora Solucia As


P.S. Om du vil respondere så er det hyggelig. Gjør det gjerne på Facebook, Youtube kanalen Samtaleloftet eller til mail [email protected]

Close

Fyll ut navn og e-post så mottar du videoen og nyttige tips i din innboks.