Hvordan sette tanker og ideer ut i livet? Vi hjelper deg å gjennomføre det! Relasjoner. Kommunikasjon. Læren om Helhet.

Hvorfor online kurs

Uncategorized Jan 02, 2019
 

Hvorfor skal jeg, Linda Nordskog, lage online kurs?

Jeg har lenge kjent på behovet for å kunne gi klienter og kursdeltagere mer verktøy til egenterapi og arbeid for seg selv. Nå ble dette ekstra viktig for meg å få til nettopp nå, siden jeg skal ut i permisjon og føde et barn midt i februar. For meg er det lettere å gjennomføre når jeg har drivkraften med meg gjennom motivasjon, tidsfrist og at det jeg skal gjøre virkelig er viktig.

Nå ble dette med å skape en portal med verktøy og systemer innenfor det jeg er best på, kombinert med det jeg tror er viktigst i forhold til økt livsglede, gode vaneendringer, kommunikasjon og relasjon, helse og livskvalitet. Det handler altså om å leve livet ditt.  

Først og fremst så har jeg forstått noen store ting som jeg vet er endringsskapende og gir livsglede, ro og frihet. Jeg vet mange sliter veldig med disse tingene, og nesten mer om de lykkes på et høyt nivå karrieremessig, faglig eller i sin drett eller kunst. Det er et paradoks, og et apradoks er noe som kolliderer, men som har potensial til å skape flyt, "flow" og fantastiske øyeblikk.

Jeg er heldigvis ingen A4 person som kan settes i bås. Jeg er både hjelper og "gründer", og jeg har en rik og variert utdannelse og arbeidserfaring. Livserfaringen har også gitt meg solid læring, kunnskap, vekst og en sterk livskraft og vilje. Ingen læremester er større enn livet selv. Om alle tok ressurser ut fra smerter og belastninger i livet ville vi hatt en vekst alle sammen. Da tror jeg våre problemer med krig, miljø og ressurser hadde blitt løst. Nå gjentar historien seg i verden. Det er lettere for deg - du har ditt liv, kjenner deg selv og kan jobbe med deg selv slik at du går videre og fremover i livet. Det er mulig å bli lykkeligere og gladere for hver dag, og det er mulig at ting blir bedre og bedre til tross for omstendigheter.  Selvfølgelig er unntak kriser, sorg og tap som skjer. Det er en del av livet som kan bearbeides, slik at det blir så bra som mulig likevel. Etter tid, bearbeiding og støtte fra deg selv til deg selv - og helst  også fra de rundt deg. 

Jeg ønsker å nå ut til flere, slik at flere bruker meg til fagdager, seminar, veiledning, ledertrening og gruppeterapi fra klinikken vår i Strandkaien 16 i Bergen: Bergen Helhetsklinikk med avdelingene Colon, Diva & Mentora. 

Hvorfor akkurat nå?  Slike ting organiserer seg gjerne. En del av det er at jeg ønsker en større inntjening per time jeg jobber, samtidig som jeg ønsker å hjelpe flere og at det unike som jeg formidler, lærer bort og trener klientene innen - like gjerne kan formidlers i kursform. Jeg bruker en del psykoedukasjon i deler av de første timene, fordi det er nødvendig og terapi er læring. Gjennom årene har jeg oppdaget og utviklet en del som jeg vil formidle til andre, og jeg ønsker at det blir et produkt som kan sees på når det måtte være. 

Jeg er også i den heldige situasjon som jeg nevnte innledningsvis, at jeg er gravid for 4. gang. Det gav en ekstra energiboost og et fokus på dette med foreldre, barn, familie og hva som egentlig betyr noe for den enkelte. Vi er så forskjellige, og må selv finne ut av hvordan vi har det best i livet. 

Jeg elsker virkelig det kreative moduset der jeg får skrive for å hjelpe og støtte andre til håp, endring og glede, og det er fantastisk å få gjøre dette hjemmefra når det passer meg. Det er denne friheten som er en katalysator for livsglede og følelser som takknemmelighet og anerkjennelse av å være så heldig. 

Så velkommen til å ta del i dette. Du kan nå velge ett av våre fem ulike fokusområder. Kjøp via mobil, nettbrett eller PC. 

Sjekk under selvhjelp på www.bergenhelhetsklinikk.no 

 

 

Close

Fyll ut navn og e-post så mottar du videoen og nyttige tips i din innboks.