Flere digitale støtte og utviklingsprogram NÅ kr. 890,- ! Parterapi program med oppfølging. Mester i eget liv program med oppfølging.

Kunsten å tenke selv med fokus på det helhetlige paradigmet og gestaltterapi

 

Friheten til forståelse og kunsten å tenke selv med fokus på det helhetlige paradigmet og gestaltterapi.

Denne artikkelen er ikke for alle. Mulig den er tørr og nerdete for de fleste, og mange vil ikke forstå hva dette er.  Kanskje dette gav deg motstand nok til å gi opp og lese den, eller kanskje du ble motivert til å ta utfordringen.

Endring kan oftest gi motstand, da vi går lettest i mønster. Det å se noe på en ny måte får den gamle virkeligheten til å briste, og vi vil helst ikke miste noe som helst.

 

Fornuft og logikk tilsier at det likevel er mest verdifullt å lære nytt, se det som er og vite om hva som faktisk er og det er åpenbart en gave å erkjenne at du og jeg har ressurser og kapasiteter i oss selv.

 

For meg er det å tenke, forstå og skape gjennom bevisstheten og vårt møte med hverandre og verden en kilde til dyp mening.

 

Det er forskjell på å lære gjennom å ukritisk og ikke tenkende ta inn det som blir fortalt, og det er svært farlig om det som blir fortalt er løgn, feil eller har en agenda som er uheldig for den som lærer og de som indirekte får kjenne på konsekvensene av dette.

Vi har et utdanningssystem som baseres mer på indoktrinering enn på kritisk tenkning. Det er viktig å lære forskjellen på å våkne opp og se gjennom lagene av ulike paradigmer, narrativ og forståelsesrammer.

Det er enormt viktig å kjenne seg selv gjennom de ulike funksjonene og ressursene vi bærer på.  Gjennom blant annet meditasjon, fordypning, tilstedeværelse, stillhet, natur, lesing, skriving og kontakt med mennesker i hele spekteret av variasjoner, situasjoner og ståsted kan mennesker vokse, finne seg selv, kjenne seg selv og bli mer oppmerksomme, fenomenologiske og eksistensialistiske, slik at de lever sitt liv mer bevisst og kan se klart.

Jeg leste siden jeg var 11-12 år mengder med litteratur for selvutvikling, noe jeg har fortsatt med kontinuerlig og det kan anbefales.

 

Jeg ble veldig interessert i psykologi på videregående, og studerte dette sammen med andre fag som blant annet kommunikasjonsteori i 4 år på høgskole.  Samtidig hadde jeg mentorer som veiledet meg og blant annet gjorde meg oppmerksom på viktigheten av å snakke og kjenne mennesker fra hele spekteret av variasjoner.  Gjennom 20 år har alle mulige typer mennesker, i alle aldre, samfunnslag og typer kommet til meg og betrodd meg sitt liv.  Videre har mitt eget liv bydd på erfaringer som har vært belastende, berikende eller lærerike.  Dette livet er litt av en skole, og alle har noe de skal lære og har en viktig oppgave. Jeg er her for å lære, hjelpe og formidle viktig kunnskap om menneskets ressurser og blant annet er denne teksten en brikke i hele oppgaven jeg skal gjennomføre.

Hva er din oppgave, og hva kan du gi til verden? Kjenn på det, tenk på det og jobb med å finne det ut om du ikke har funnet det ut.

Jeg er veldig nysgjerrig og engasjert i det uendelige havet av visdom og kunnskap som er tilgjengelig.  Dette har hjulpet meg til å oppdage alt fra NLP, coaching, hypnose og gestaltterapi. Jeg gikk og tenkte på det helhetlige paradigmet og viktigheten av dette, og tenker at gestaltterapi har vært veldig nyttig for meg og gir helt mening. Derfor er denne artikkelen fokusert på den helhetlige forståelsen og gestaltterapi.

 

Jeg tenker at de ulike retningene under psykoterapi paraplyen gir verdifulle bidrag, og at det er klokt å vite en del om flere av dem og litt om alle for en oversikt. Terapeuter finner sine metoder og verktøy, og for min del var f.eks. hypnose og gestaltterapi det som passet meg best å fordype meg i. Det vanner ut kraften i alt om terapeuten og de ulike retningene konkurrerer om hvilken metode som er den beste. Vi vet at det som virker handler om at terapeuten og klienten finner kjemi, tillit og at det er en tro på metoden og at det er mulig at det hjelper. Nå er også tiden inne for å vite, da tro er en manipulasjon.

 

Hvordan kan det helhetlige paradigmet og gestaltterapi hjelpe oss?

Svaret på det er blant annet at vår forståelse, evne til kritisk og fenomenologisk tenkning kan gi klarhet, mening og evnen til å leve livet på en så god måte som mulig for helse og livskvalitet.  Mange sliter i dag med å finne mening, og det blir stadig mer tendenser til at alle skal tro på det samme narrativet og rette seg etter det politisk korrekte til tross for faktafeil eller logisk brist.  De som stiller spørsmål eller vil belyse sider av noe som bryter med etikk og moral kan bli dummet, skammet, kansellert og sensurert.

 

Det er alvorlig at veldig mye av menneskets gamle visdom og kunnskap er tapt. Stadig mister vi konkret kunnskap og det skjer også forfalskning av det som faktisk er.  Dette er ikke noe nytt, men det er synlig og åpenbart i dag.  Dette vil skape endringer og det er viktig å holde fast i det som er godt, sant og helt.

 

Jeg er særlig opptatt av kunnskapen og innsikten om menneskets iboende ressurser, krefter, genier og kapasitet både alene og sammen.  Den beste måten å få denne kunnskapen frem i lyset på er at menneskene finner frem i seg selv, lever den ut og skriver ned sin egen sannhet om virkeligheten som er bevisstheten. Det er like før noen av de mektigste prøver å ta patent på virkeligheten, der de vil hevde at det ikke finnes noen bevissthet.  Det er så mange som ikke makter og evner å være tilstede i et øyeblikk, og det er enda flere som har mer enn nok med å tilfredsstille sin avhengighet slik at det er ikke kapasitet til å jobbe med å leve ut sine egne ressurser og leve ut det livet de er.

Gestaltterapi

 

Gestaltterapi er en dyptgående tilnærming som søker å forstå og forklare helheten av fenomener og opplevelser, og hvordan de organiseres i vår bevissthet.

Det grunnleggende prinsippet i gestalt er at summen av delene utgjør mer enn bare en samling individuelle deler, men skaper noe nytt og komplekst som er større enn summen av de enkelte elementene.  Dette kan en filosofere og fordype seg i teoretisk, men åpenbaringen kommer når vi opplever det i praksis. Det er fascinerende å se hvordan det organiserer seg.

Her er et utdrag fra nettsiden til Norsk Gestaltinstitutt:

"En gestaltlov kan uttrykkes slik:

En helhet kan inneholde mer eller være annerledes enn summen av delene. En meningsfylt helhet bestemmes av hvordan vi opplever delene satt sammen og opplevelsen av egenskapene til delene. Den mening en ny helhet gir til individet er alltid personlig og basert på opplevelsen her og nå. Dette kan i sin tur gi nytt perspektiv på delene. En ny helhet og et nytt perspektiv på et problem kan lindre problemet. Med den nye gestalten er problemet omdannet og oppfattes ikke lenger som et problem. For eksempel: En mor blåser på såret til barnet sitt. Barnet føler en lindring i smerten ved at moren blåser på såret, og dette endrer barnets opplevelse i forhold til såret. Fra et fenomenologisk ståsted er såret fremdeles det samme. Fra et analytisk ståsted lindres smerten (effekt) av at moren blåser på såret (årsak). I gestalt tenker vi at såret fremdeles er det samme såret, men at barnets subjektive opplevelse er endret."

 

(https://gestalt.no/om-gestalt/gestalt-filosofi/ , 27.07.2023)

 

Ergo, gestalt omfavner alle aspekter av vårt mentale, emosjonelle, bevisste og eksistensielle liv, og det er nettopp denne holistiske tilnærmingen som gir den en unik styrke og bredde.  Noe stykkevis og oppdelt kunnskap tatt ut av sammenhengen, som f.eks. at en kjemiker mener at aspartam ikke er kreftfremkallende i seg selv, gir svært begrenset mening og hjelp. I eksempelet med aspartam så er det viktig å se på alt som sammen kan føre til kreft som betennelsestilstand, stress, frykt, colon - body -mind, kosthold, mosjon og ved å erkjenne at alt virker sammen og kontinuerlig er i bevegelse i mer eller mindre god eller dårlig  helse og livskvalitet. Alt påvirker alt, henger sammen med alt og organiserer seg sammen. 

 

På det konvensjonelle nivået er gestalt en teori som omfavner alle de etablerte normene og tradisjonene som er kjent innenfor ulike vitenskaper og fagområder. Den tar hensyn til de eksisterende rammer og paradigmer, og gir oss muligheten til å se forbi fragmenterte deler av virkeligheten og i stedet betrakte helheten.

 

På det funksjonelle nivået ser gestalt på hvordan ulike deler av vår mentale aktivitet samhandler for å danne meningsfulle mønstre og strukturer. Det er gjennom denne integrative tilnærmingen at vi kan forstå hvordan våre tanker, følelser og opplevelser organiseres og oppleves som helhetlige fenomener.

 

På det kognitive nivået handler gestalt om hvordan vår persepsjon og tankeprosesser fungerer. Det tar hensyn til hvordan vi oppfatter verden rundt oss, hvordan vi grupperer og organiserer informasjon, og hvordan vi gir mening til våre erfaringer. Gestaltteorien gir oss innsikt i hvordan vårt sinn søker etter sammenhenger og mønstre, og hvordan det naturlig streber etter å se helheter. Det fenomenologiske nivået av gestalt dreier seg om våre subjektive opplevelser og hvordan vi erfarer verden gjennom våre sanser og bevissthet.

 

Det utforsker hvordan vi skaper mening og forståelse gjennom våre direkte opplevelser, og hvordan vi kan oppleve verden som en sammenhengende enhet. På det eksistensielle nivået berører gestalt vår dypeste eksistensielle virkelighet. Det utforsker spørsmål om meningen med livet, vår egen identitet, våre verdier og vårt forhold til verden og andre mennesker.

 

Gjennom gestaltterapi kan vi oppdage våre egne eksistensielle realiteter og hvordan de påvirker vår oppfatning av helhet.

 

Det paradoksale aspektet ved gestalt ligger i det flytende, levende og endringsbare i teorien. Selv om det legger vekt på helhet og stabilitet, innser gestalt også at helheten er dynamisk og i kontinuerlig utvikling. Vi er aldri helt ferdige, og det finnes alltid potensial for vekst og forandring. Gestaltterapien ser på bevissthet som en uendelig prosess som stadig utvider seg og danner nye helheter.

 

Gjennom gestaltterapi kan vi oppdage at det vi tror på er en helhet som omfatter alt vi opplever og erfarer. Vår tro på helhet er kilden til vår forståelse og mening i tilværelsen. Gestaltterapien kan gi oss verktøyene til å utforske, forstå og omfavne denne helheten, og gjennom den finner vi sammenheng og klarhet i vår komplekse og geniale eksistens. 

 

Jeg håper dette har inspirert deg til å lære mer om gestaltterapi. Jeg kan anbefale å kjøpe en grunnbok i gestaltterapi, samtidig som du finner fengende gestalt litteratur med fortellinger fra terapirommet. Les gjerne litt vekselvis om teorien og noe spennende litteratur om gestalt.

 

Etter hvert kan jeg anbefale deg å bli med på gestalt gruppeterapi, eller individualterapi hos en gestaltterapeut.

 

Her er noen gratis webinarer som kan være nyttige for mange:  https://www.mentora.no/webinar_oversikt

 

På Samtaleloftet Mentora Media på Youtube kan du lytte / se på samtaler og monologer med fokus på kunnskap.

 

Med håp om høyere bevissthet og klarhet, 

 

Linda Nordskog

 

P.S. Her er mer å lære om du vil:

Mester i eget liv

 1. Støtte og utviklingsprogram innen livsmestring med 12 ukers program: Kr. 6800,- https://www.mentora.no/offers/WEXxynb4
 2. Delbetaling kr 570 i 12 mnd.: https://www.mentora.no/offers/zN2zzGvi
 3. Kun tilgang til støtte og utviklingsprogrammet https://www.mentora.no/offers/PnBP2zVt

Parterapikurset

 1. https://www.mentora.no/offers/sLYxqF9n

 kr 14000 med parterapi og online gruppe i 12 uker, med 1 års tilgang til programmet.

 1. Delbetaling i 12 mnd.: https://www.mentora.no/offers/5pW37vL9
 2. https://www.mentora.no/offers/eL8TNmoJ
 3. 890,- med 1 års tilgang til programmet

Program til kun 890,- kr. (!!!) for 1 års tilgang

 1. Coachingprogram for deg som vil sette deg mål og nå dem: https://www.mentora.no/offers/HL2bBENV
 2. Terapiskolen for deg som vil hjelpe andre og ha det som din jobb: https://www.mentora.no/offers/cGdQceMe
 3. Fri fra avhengighet for deg som er klar for å kutte lenkene til ankeret som holder deg under vann: https://www.mentora.no/offers/jjLtja9e

 (med oppfølging i online gruppe)

 1. https://www.mentora.no/offers/RQvcyYF6

 (umiddelbar tilgang til kurset, uten oppfølging)

 1. Sukkeravhengighet: https://www.mentora.no/offers/mFyxoFLb
 2. E-boken Slik vokser du - Bli deg selv kr 100,- https://www.mentora.no/offers/q5LnFpYj
 3. GRATIS: Colon Body Mind for helse og liv: https://www.mentora.no/offers/PbbS2xJo
 4. GRATIS: https://www.mentora.no/webinar_oversikt

 

Close

Fyll ut navn og e-post så mottar du videoen og nyttige tips i din innboks.