Flere digitale støtte og utviklingsprogram NÅ kr. 890,- ! Parterapi program med oppfølging. Mester i eget liv program med oppfølging.

Selvledelse og toppledelse med grunnleggende kompetanse om å leve livet

Et grunnleggende behov i oss alle er å lære, utvikle og vokse: www.mentora.no 

Finn deg selv, svaret på ditt hvorfor  og hva du vil. Du kan også kontakte Bergen Helhetsklinikk på tlf. 94855596, og be om å få fylle ut Colon-Body-Mind manualen, der du straks blir mer oppmerksom på deg og ditt liv. 

Alle har sine unike sammensatte program med drivere og motivasjon, noe som betyr at det er svært viktig å slippe fri vår sensitivitet og våre instinkter i forhold til hva som interesserer oss og er vår livsoppgave. 

Min livsoppgave er å formidle menneskekunnskap som altså handler om livskunst og den måten vi kan leve på som gir oss mest mulig mening, glede og takknemlighet.  Derfor tilbyr jeg deg nå onlinekurs som det ikke er noen tidsfrist på, for jeg vet at vi vil lære og så kan motstand dukke opp, så du skal få all den tiden du ønsker. Gå inn på www.mentora.no nå og sikre deg de kursene som snakker til deg. 

Kursene hos meg kombineres gjerne med kurs på klinikken (Bergen Helhetsklinikk), individuell terapi, parterapi, gruppeterapi, coaching, mental trening eller diverse kursprogram. 

Jeg tror på at du kan leve med integritet, kontakt, fullkomment og helt naturlig. Jeg tror du kan fortsette å leve slik du gjorde som baby og lite barn.  Alt henger sammen og livskunsten er både naturlig og vanskelig å leve ut i et dualistisk, vurderende, analytisk og ytrestyrt samfunn. 

Det er en naturlig, orginal, uforstyrret og hel måte å leve livet på som støtter menneskets tanker, følelser og atferd.  Vi blir født hele og naturlige med integritet. Tenk på den nyfødte babyen som fullstendig viser hvem hen er, så helt fullkommen og autentisk. 

Det er en åpenbar magi ved at foreldre skaper et nytt liv, og at det kommer et lite menneske med sin helt unike misjon. Det utrolige, spirituelle eller åndelige ved dette overdøver vi med medisinske fakta, screeninger, kontroller og vurderinger.

Helsesystemet har ødelagt mang et potensielt lykkelig familieliv ved å synse, tolke og nedvurdere faktorer som størrelse osv. La oss heve oss over dette og begynne å akseptere og godta alle babyer og barn akkurat som de er, og videre er det nydelig om vi kan la de flyte med de bølgene som gir dem mest livsglede, engasjement og glede. 

Så blir vi oppdratt i systemer, samfunn og kulturer der vi blir splittet, delt, skammet, dummet og vurdert.  Da mister vi vår helhetlige natur, ressurser og integritet.  Kan skolesystemene umiddelbart forstå at de støter fra seg elever når de vurderer, sammenligner og tolker disse fantastiske livene. Det er lærere og system som kreativt kan tilpasse seg elevenes behov og drivere. Elever som er stemplet som problemer, kan snarest få en merkelapp som ekstra naturlig og full av integritet. La disse elevene som har mye kraft og bevegelse få utløp for dette i skog, fjell, sjø og naturlige omgivelser, for så å møte sine klassekamerater med mestringsfølelse fordi de er tilfredsstilt og har funnet mening.  De som er skadet trenger at sårene gror, og de kan få nytt håp og ny trygghet gjennom behandling og terapi. 

For å bli hel, naturlig, autentisk, kongruent og leve med integritet er det nødvendig å gå gjennom frykten, slik at du kommer ut mer vill, naturlig og kraftfull. Videre se helhet i stedet for dualisme og seperasjon.  Livskunsten å observere med aksept, i stedet for analyse og vurdering gir umiddelbar meningsbærende visdom.

Med kompetanse om det å leve livet, om det vi alle leter etter - og som vi aldri finner gjennom disse fjelltoppene av utdanning, karriere, rikdom eller å bli best - kan du inne deg selv, ha mot til å leve livet ditt og være den du er i stadig utvikling og vekst.

Du er alltid god nok, mer enn nok, nok og du har behov for å følge naturen i deg, dine instinkter og drivkrefter som har fulgt deg og vokst i deg gjennom ditt liv.

Du kan leve eksistensialistisk og fenomenologisk med aksept av den du er og alt du ønsker er din frihet og ditt ansvar. 

Alt for mange er hodemennesker med hjernestress, angst og uro, som egentlig trenger å leve ut "excitement" og vekst i det de stopper seg fra. De gasser og bremser på engang, og lever  ytterpunktene av alle motpoler som er i dem. Svært slitsomt, helsefarlig og ved at en går mot sin egen natur, får en trøbbel med seg selv. 

Problemet er dualismen, tenkingen i kontraster, sammenligninger og vurderinger, kropp og sinn, individ og samfunn. Selv og virkelighet. Og alt dette som om det er motsetninger, 

Resultatet av tid, prosesser, kunnskap, læring, erfaring, utforsking, mot og samarbeid har skapt det produktet Bergen Helhetsklinikk nå kan tilby gjennom vårt team av kursledere som er topp kompetente på relasjoner, kommunikasjon, kontakt, gruppeprosesser og lederstøtte. Enten du kommer individuelt, eller blir med på våre lederkurs så vil du lære noe om deg selv og andre som gir deg makt, frihet og kontroll til å styre optimalt mot de intensjoner som taktisk og strategisk er best. 

Vår kontekst der vi møter deg der du er skaper ny mening og innsikt til det du vil, har behov for og er som menneske. 

Livet er kunst og livet er læring. Vi blir aldri ferdige, og det vil alltid være “unfinished business” som forstyrrer, stagnerer og distraherer. Det er viktig at du lærer om dine verktøy, om dine apaprater og om hvem og hva du er, slik at du videre kan trene og lære deg til å ha fullstendig kontakt og tillit. 

Et viktig verktøy som du har i deg er ditt åndedrett. Ut-pusten hjelper deg å ventilere og bearbeide det som har vært, og innpusten hjelper deg å ta inn og assimilere ny erfaring, visdom og gjennom livet vil en egentlig kunne bli klokere og mer erfaren. Andre verktøy er stemme, øyne, mindset, selvstøtte -kompetanse, relasjonskompetanse og kommunikasjonskompetanse.

Mennesket er et svært paradoksalt vesen. Vi vil og vi vil ikke, og vi holder oss tilbake med pusten, stopper oss med muskelpanser og knebler oss med strengt tankegods ervervet av eldre generasjoner. 

Ved å trene pusteøvelser, awareness og gå innover i din indre sone av et fantastisk univers, kan du oppdage kunsten å være fullt og helt tilstede i det som er nå. Gjennom å tillate deg og akseptere og goda alt som er, kan du kreativt skape det du har ønske om, behov for og gjøre det som gir mening.

Frihetsfølelse og lettelse, glede, mot og ro kan sammen med en intensjon om å utvikle, oppdage og vokse, gi sterke prosesser gjennom fri pust, awareness, fullkontakt og en viss kompetanse på å leve et liv med mest mulig, liv, leven og væren i seg. 

Pusten er en portal inn til det opprinnelige unike i din energetiske essens av liv. 

Jeg har utviklet det holistiske livsstilskonseptet Colon-Body-Mind på Bergen Helhetsklinikk As (www.bergenhelhetsklinikk.no) , og vi vet hvor viktig det er at du bruker tankeverktøyet ditt riktig, at du bygger immunsystemet og at du gir deg all den livskraften som gjør deg godt gjennom alle former for næring. 

Den type ledelse som består av autoritært skremmeri vil bare gi motstand og oppvigleri, så enten det dreier seg om selvledelse, toppledelse eller oppdragelse, så er det viktig å bygge tillit, god relasjon og løfte, støtte og skape noe godt sammen. 

Noen psykologer / psykiatere bedriver en pompøs parodi der de rakker ned på sine såkalte pasienter slik at disse sitter igjen med skam, lav selvfølelse, selvtvil, selvforakt, selvhat og de får selvmordstanker. Noen av dem blir manipulert med god gammeldags placebo til den atferden som diagnosene tilsier. 

Vit at alle disse diagnosene er sekkebetegnelser for normal atferd, der det graderes og vurderes. Vi som jobber i avdeling MIND i Bergen Helhetsklinikk As jobber prosessorientert og ressursorientert, noe som fører til at du bare etter en time vil kjenne deg mer kompetent til å leve livet ditt. 

I denne portalen (Mentora.no) kan du sikre deg rimelige kurs som du sitter med for alltid. Kursene vil vokse og utvikle seg ettersom flere skaffer seg kursene. Det er et godt kjøp og en fantastisk deal. Vi kan jobbe sammen via online, tlf, zoom etc., eller via kursdeltagelse eller at du kommer på besøk til Helhetsklinikken i Strandkaien 16: www.bergenhelhetsklinikk.no 

 

Jeg håper du skaffer deg mange kurs, og gå aldri glipp av muligheten til å få de 10 lærestegene i kurset: "Mester i eget liv" , og melder deg på mailkorrespondansen. 

 

Lys og varme, 

 

Linda Mentora Nordskog 

Close

Fyll ut navn og e-post så mottar du videoen og nyttige tips i din innboks.