Hvordan sette tanker og ideer ut i livet? Jeg hjelper deg å gjennomføre meningen med ditt liv. Profesjonell hjelp. Enkelt og tilgjengelig. Fleksibelt og fortrolig.

Høringsnotat fra Ondskapens Elite

Høringsnotat fra Ondskapens Elite

Nå står det klart for oss, at de som har lyst til å kontrollere og bryte ned befolkningen, vil kaste trumfkortet sitt, et høringsforslag som skal ta fra oss all frihet. 

Nå kan du reise deg og bruke stemmen din. Send inn din protest, spre dette til alle som du vet om. 

Link til Høringsnotat.

https://www.regjeringen.no/.../horingsnotat...

 

Husk på deg selv: https://www.mentora.no/offers/WEXxynb4

 

Ut av psykopatenes grep 

Vi må komme oss unna de som kun vil kontrollere, ta makten og friheten vår og bryte oss ned.  Vi må stoppe dem,  og finne rettferdige og gode mennesker til å lede oss og skape et system som er virkelig rettferdig.

Jeg har selv overlevd den ene psykopaten etter den andre, og derfor vet jeg godt hvordan de bryter og styrer.  

Nå er min misjon kun at du sender inn din protest, og at du fortsetter å opplyse deg selv og snakke med andre og engasjere deg. Om du trenger min hjelp, så er min spesialitet dette med psykopati, narsissisme, sosiopati, kontroll, makt og de som vil knuse deg eller ta friheten din. Så kontakt deg enten du er din egen største fiende, har en svigermor fra Hel... eller en samboer fra et enda mørkere sted, evnt. en leder eller kollega med dårlige intensjoner. Vi trenger ALLE å lære om dette nå når eliten i verden har tenkt å ta befolkningen og menneskeheten "over en kam", og de går fysisk til verks nå. ..

Det var en gang slik at vi kunne dra på oppdagelsesferd på denne kloden vi går rundt på. Nå er det ikke slik lenger. Nå har vi vært utsatt for en storstilt plan der vi skal miste lysten på å reise, eller det blir umulig for oss å reise da vi må ha riktig antall vaksiner og boostere i kroppen, eller nylig være smittet av den rette influensaen.

Tenk på det mirakelet vi er en del av, og likevel kaster vi bort livstid og muligheter til å oppleve en stor samlet glede, jubel, godhet og sammen kjenne at vi står sammen med en symfoni av sterke og behagelige følelser. 

For jo flere vi er sammen som opplever noe godt, jo sterkere og mer fantastisk kjennes det. Tenk de største idrettsarrangement,  konserter og kulturopplevelser som vi har fått oppleve.

Om det vi samles om er det vi virkelig bryr oss om, som vi nå etter to år med nedstengning, meningsløse tiltak og kontrollregimer som begrenser og skader mer enn noe annet, så vet vi mer om hva som betyr noe og hva vi trenger og ønsker. Folket er temmelig enige når de møtes en og en. Problemet oppstår når grupper står mot hverandre, og media og myndigheter får dømme, vurdere og fortolke «vi og de», der det utløser tap og hat om du står utenfor.

Hvordan kan vi planlegge feiringen av frihet på vår nasjonaldag i mai, der vi mer enn noen gang jubler, krever og høyt bevisst om hva vi kan miste og hva vi kan beholde og vinne frem med av frihet, godhet, glede, kjærlighet, helse, livskvalitet, fred og alt annet som er godt og gir oss livskraft, mening og ekte verdier.

Kampen vinnes av godhet når alle reiser seg og står opp for oss selv og hverandre

Du kan fortsette å sove, eller du kan våkne opp og snakke med andre om dette. Bare ved at du innser din betydning og din misjon i denne viktige tid i verden, så vil vi alle være vinnere av det som betyr noe og er verdt å gjøre alt for. Frihet, kjærlighet, glede og livskraft. Uten det er vi intet, har intet og det er et helvete på jord. Med dette er vi alt, og det er et paradis og himmel på jord.

Vil du lære mer om å stå støtt med frihet så støtter jeg deg her:

https://www.mentora.no/offers/WEXxynb4

 

Eliten mot befolkningen

Det er et faktum at veldig få eier veldig mye.  Denne eliten eier mest og de som bestemmer mest eier og bestemmer over de produkter befolkningen kjøper og den atferden vi skal ha. Noen av de som har gått over flest lik, er rikest og de er dessverre grenseløse og kyniske i sin jakt på å fylle sin tomme sjel. Disse har i vår tid fått svært mye makt, og det viser seg at kapitalen antagelig er mer farlig enn de klassiske krigsherrene som gjennom historien har spilt sitt spill. Media setter lys på krig i Europa, men krigen mot befolkningen blir ikke belyst, og denne aktive sensuren og distraksjonen er uakseptabel.

Om befolkningen ønsker det og om de reiser seg, så vil kampen vinnes av folket og godheten. Vi står sammen og vi vil leve fritt og godt. Vi har visdom og vi har en sjel med de sterkeste krefter, der de styrtrike og maktdrevne kun bruker makt, kontroll og vold.

Produkter som bryter oss ned

Det er mange produkter som kan gi dårlig helse og dårlig atferd, samt ramme brukerne slik at deres helse og livskvalitet blir dårligere. Eksempel på produktgrupper er narkotika, alkohol og tobakk.

Disse er bagateller mot hva vi opplever i dag, da de vil tvangsmedisinere alle mennesker med en genterapi som absolutt ikke gir helse, men bryter ned vår natur ifølge de som utviklet teknologien.

Videre kan jeg fortelle at slankeindustrien er absolutt ute etter at befolkningen skal mislykkes, slik at de går fra å sulte seg til å fråtse. Denne industrien ønsker at folk ikke skal akseptere sitt utseende og de vil ikke at folk skal være fornøyd med seg selv slik vi er. Grunnen er at det er dårlig butikk at folk er fornøyd med livet, og liker seg selv og sitt ytre. Folks behov er å finne sin balanse i «colon – body-mind», altså blant annet et godt forhold til kropp og mat som fungerer slik at de får fred.

Siden mars 2020 har legemiddelindustrien kuppet regjerninger, helsemyndigheter, WHO, WEF, FN og media har blitt beordret til å skrive og fremstille en viss agenda slik verdensordenen her ønsker det.

Medisiner vi trenger og som virker er en ting, om slike egentlig finnes. I akuttmedisinen kan vi finne gode eksempler. I medisinen trenger vi en oppsving og et paradigmeskifte der vi først og fremst må kreve en intensjon som er det høyeste og det beste for pasienten som er syk. Hvordan kan den syke få den beste hjelpen så raskt som mulig. Om det gode er intensjonen kan et sykehus gå fra å være det farligste stedet til det beste stedet å være, som kan bli et friskhus. Dessverre er veien lang å gå, da den er blokkert av personer og system av forgiftede kjemikalier som bryter ned, skaper sykdommen den skulle forhindre og av makt, kontroll, penger og posisjoner. Sykehusets hierarki er en usunn struktur, som blir fullstendig ubrukelig til sitt formål med sin økonomiske foretaksmodell.

Hjernevask og propaganda

Media er ikke lenger kritiske, og det er ingen gravejournalistikk. Det er en agenda og en farget stemme bak måten de skriver sakene på som er preget av manipulasjon. Til tross for dette lavmålet, så klarer politikerne selv å dumme seg ut og avsløre seg. Se og lytt til hva de selv sier, og gjør opp din egen mening. Det er motstridende budskap fra dag til dag, og noen ganger i samme åndedrag. Slikt kan vi benevne som reklame, eller vi kan kalle det hjernevask og propaganda. Uansett er ikke etikk, moral og den gode intensjon gjeldende. Det betyr mye for befolkningen da vi blir ført bak lyset, og kaster bort tiden.

Det er krevende å stå i et forhold med mye manipulasjon og motstand: Lær deg å finne din styrke: https://www.mentora.no/offers/WEXxynb4

Det er klippet sammen en video som tydelig uttrykker de gale, dumme og forvirrende som befolkningen blir utsatt for. I et forhold vil en slik forvirrende, uforutsigbar og motstridende kommunikasjon være direkte nedbrytende. Det er skadelig for et menneske å høre i det ene øyeblikket at jeg skal gjøre alt for deg og du er den viktigste og den jeg elsker, for så i neste øyeblikk bli sviktet, mobbet, truet eller hatet med forakt. Enten det er et samboerforhold eller et foreldre-barn forhold eller det er forholdet myndighetene har til befolkningen, så er det svært skadelig, nedbrytende og det vil gi problemer innen tillit – mistillit og trygghet – utrygghet.

Se videoen av Glenn Richard Bergstø med klippet her: https://rumble.com/vu3ypy-deres-egne-ord.html

Det er en paradoksal informasjonskrig og det er en maktkamp om sannheten. Her er en guide fra Glenn Richard Bergstø med de som blir sensurert og luket bort av gigantene i media, altså de som har økonomien i orden.

Online PDF versjon : https://www.docdroid.net/qblooWf/den-hippokratiske-ed-pdf

Når noen sier det ikke finnes leger som er imot vaksineringen eller tiltakene, eller at alle leger er enig, så bruk denne guiden.

Den lister opp kjente og ukjente leger. Fra Norge og utlandet. Vit at de såkalte ekspertene som får tid i media er plukket ut, og det er en grunn til at ikke disse som du kan lytte til får høre.

Det er et faktum at flere av de betydelige varslerne i verden, mystisk og mistenkelig nok plutselig ar dødd, og det er en grunn til at det er en viss forsiktighet blant de som vet.

Det er folk med integritet, kompetanse og styrke som skriver og sier det som det er

I mitt arbeid med å hjelpe mennesker er en sentral start at jeg støtter dem til å akseptere det som er.

Nå er det vår tur. Det er vi som trenger å akseptere det som er, altså de fenomener, fakta og det som er, og selv om det kan være følelsesladet og opprivende å se det som er, så er det viktigere at vi alle går gjennom det nå.

For det kan føre til at vi får rettdrevne politikere som er der som folkevalgte som skal gjøre en jobb for vårt beste, og vi kan få et helsesystem og et hjelpeapparat som faktisk gir oss bedre helse og hjelp. Det skrives heller ikke om dette faktum som jeg er inne på, nemlig at vårt helse og hjelpeapparat bryter ned. NAV tar nok livstid hver dag med sine avslag, sine urimelige lange behandlingstider der de kan bestemme at de som eier egne selskap skal ikke ha rettigheter som sykepenger og permisjonspenger, kun av den grunn. Ved å endre spillereglene underveis vil alltid stat, myndigheter og makt vinne over den enkelte person. Derfor er det viktig at vi står sammen, at media er folkets makt og at vi styres etter de edle, gode og rettferdige intensjoner. Lovverket vårt har vi, men nå har disse blitt satt til side av en smittevernstat.

Oppdagelsen av de andre sidene en kan se en sak på

Det som er bra nå er at mange kan skrive, filme og lage sendinger med andre budskap enn «mainstream» media. Det er viktig at vi nå tar makten, kontrollen og friheten tilbake til vårt eget liv, slik at vi kan tygge, smake og kjenne på hva som serveres og se på de reelle fakta, fenomener og hva vi nå har.

En sak har flere sider. Se og lytt til alle skjebnene som har blitt skapt på grunn av tiltakene og reaksjonene til myndighetene. Bli klar over at vi styres av EU og andre makter der ute i verdens dynamikk av de som eier mest og de som styrer mest.

Vit at det er ikke fakta i en påstand, da dette er avhengig av at det blir snakket sant og svart på vårt spørsmål, og der noen har en agenda eller er styrt av en ordre så kan de ikke snakke fritt.

Dette skjer hver dag, hele tiden og det er viktig at du nå ser på helheten, hele verden, og ser hva som nå er situasjonen etter reaksjonen av denne smitten vi hyper- krisemaksimerte i mars 2020.

Nå vet vi at det var en fryktelig feil å stenge ned landet, og at vaksineringen ikke har virket og at det nå skjer en stadig feilinformasjon for å dekke over farlige bivirkninger av vaksinene og at beregningene myndighetene gjorde ikke var i nærheten av virkeligheten.

Skal vi fortsette å ha det slik at vi ikke kan stole på myndigheter og media? Skal vi fortsette å finne oss i at vi skal bli kraftig kontrollert og at tiltak skal gi alvorlige konsekvenser for tap av arbeidsplass, helse og livskvalitet.

Alt som er kritisk i forhold til reaksjonen på pandemien blir dysset ned, og det er et aggressivt press på at alle skal ta disse «vaksinene» som egentlig er en form for genterapi som tidligere ble brukt på døende kreftpasienter. Videre er bivirkningene så alvorlige at det trolig hadde vært best for folkehelsen at vi aldri hadde tatt en eneste sprøyte, og likevel er det fortsatt et spill fra politikernes side om å innføre vaksinepass med utvidede fullmakter.

Høringsnotatet du protesterer mot med alt du er, har og kan

Med svært kort frist er det nå et nytt forsøk fra regjeringen med en enda strengere kontroll over befolkningen, til tross for at det som har vært gjort har vært en fiasko som har skapt motsatt effekt av det som var lovet. Vi skulle få bedre helse og berge liv, men det er nå en overdødelighet. Vi skulle få friheten tilbake, men ser nå stadig innstramninger og en uforutsigbarhet der vi ser bevis på at det som ble motbevist og benektet. Det er en autoritær bølge på vei innover oss, og det fører heldigvis til motbehov der vi blir oppmerksomme på hva som virkelig betyr noe; frihet, trygghet, forutsigbarhet, sannhet, ærlighet og det å få være sammen med venner og familie i hyggelige aktiviteter.

I to år har vi blitt splittet, separert og vært utsatt for kampanjer og påstander om en gruppe in samfunnet. Mobbing og apartheid er en primitiv og umoden atferd som verken inneholder visdom, godhet, kjærlighet, glede eller kraft.

Du kan her og nå gjøre noe i dag – ikke en dag – men akkurat nå. Høringsforslaget om forlengelse av reglene om koronaserifikat 2022 viser helt tydelig noen intensjoner og en agenda om kontroll og makt over befolkningen. Resultatet er at du og jeg mister friheten, og skal styres av frykt, trussel om tap av goder og alle styres siden vi alle trenger midler for å leve.

Ingen liker dette, men det spiller ingen rolle, for dette systemet er allerede innført i mange andre land. Se hva som skjer i Australia, Canada, Østerrike, Frankrike og se den andre siden av formidlingen av og om dette. Det er medier som Steigan.no, dokument.no og Alternativ Media. Selv skriver jeg etter den gode intensjon for helse og livskvalitet på www.mentora.no

Hva har nasjonalsosialistenes fullmaktslov av 1933 til felles med Canadas Statsminister Trudeaus Unntakslov av 2022 til felles?

Fellesnevneren handler om å gi seg selv makt, og frarøve andre sine rettigheter og de gamle og opprinnelige lover. Ved at svært få mennesker får mye makt blir det svært farlig, da et menneskesinn sjelden tåler dette og det skapes ren galskap.

Det er svært farlig når man setter til side grunnlov og menneskerettigheter. Dette har skjedd her i Norge også, da en har benyttet seg av smittevernloven. Om det var Svartedauen som var tilfellet, så skulle vi selvsagt isolert oss og gjort alt, men i dette tilfellet er det en kampanje og et attentat der en mild influensa brukes for å bryte ned.

Ergo er dette høringsforslaget til regjeringen -  https://www.regjeringen.no/.../horingsnotat - betydelig mye verre enn nazistenes fullmaktslov.

Staten vil få flere "rettigheter" enn Hitler fikk. Har vi grunn til å gi myndighetene våre denne enorme tilliten? Etter hva vi ser har de store utfordringer med å følge reglene innenfor egen lønn og utbetaling. De viser en grådighet, arroganse og en regelrett dumskap / galskap i forhold til hva vi har blitt utsatt for av fiaskoer i 2020-2022.

Om norske politikere vil misbruke denne makten er ikke interessant, da det aldri må få muligheten til det. Vi har nå sett myndigheter i Canada, med Trudeau i spissen, bruke svært voldelige soldater mot egen befolkning, og det samme skjer i Australia og Frankrike. Dersom det blir en stor frihetsbevegelse her i landet, vil det garantert komme voldelige og urettferdige angrep fra myndighetene. De kan ikke annet enn å fortsette på den veien de har startet på, og spørsmålet er om de er de kalde myndigheter som skal gå utfor stupet, eller om det er befolkningen og all vår fremtid?

Erna var frekk da hun sa det var en borgerplikt å sprøyte seg med genterapien hun har sponset Gates med, og hun sa at det var andre en måtte tenke på enn seg selv. Da hun feiret bursdagen sin var det ingen regler som var viktige, for hun var hevet over reglene og fordi hun visste hva denne milde influensaen var.

Vær svært oppmerksom på at du må få både kvittering og ditt navn oppført for at dette høringsnotatet skal bli registrert. Det er lagt inn feil og tungvinte problemer slik at flest mulig skal gi opp.  Gi aldri opp!

Link til Høringsnotat.

Glenn Richard Bergstø :

https://www.regjeringen.no/.../horingsnotat...

Link til Wiki om nazistenes fullmaktslov.

https://no.wikipedia.org/.../Nasjonalsosialistenes...

 

Har du hørt om Høringsnotatet fra Helvete?

De prøvde seg tidligere, og det kom rekordmange protester slik vi alle kan sende inn våre motsigelser til Regjeringen, Stortinget og våre lokale politikere.

Link til Høringsnotat.

https://www.regjeringen.no/.../horingsnotat...  Det er din oppgave å sjekke dette, og jeg er overbevist om at du vil unngå at dette skal bli virkelighet. Det er en frist, og dette er 4. mars. Det er ingen tid å miste, og dette har konsekvenser for oss alle uansett hvilke valg vi har gjort de siste to årene.

Dersom du velger å glemme, overse eller tro på  regjeringens høringssvar, og IKKE protesterer mot den, sier ja til et liv der du og ALLE må ta ALLE injeksjoner WHO finner for godt. Denne eliten sprer feilaktig budskap om at det er for mange mennesker på kloden, noe som ikke stemmer, og det er stor bekymring om fremtidig innhold i disse injeksjonene. Dersom vaksinepasset / tvangspasset / kontrollpasset blir utført vil det bli utvidet til å kontrollere at du er en lydig borger som gjør som myndighetene sier.

Folk flest er lovlydige, tillitsfulle og gode mennesker, men det er ikke gitt at de øverste lederne og politikerne er det i all fremtid. Historien forteller om tyranner, og geografisk ser vi tyranner vokse frem i land som tidligere hadde et såkalt demokrati.

Selv om du ønsker å være underdanig og gjøre akkurat som andre forteller deg, så vil du få problem med selvrespekten etter en stund. Videre vil antagelig legen din fortelle deg at du ikke må ta neste injeksjon, da kroppen vil kollapse av den. Da vil også du være fratatt dine goder og muligheter til å reise til utlandet, nabofylket og gå på konsert eller restaurant.

 Dersom vi gir bort vår medfødte naturrett, makt, frihet og kontroll over å bestemme over egen kropp, så vil det ikke kunne reserveres og de gir aldri tilbake dette uten videre.

Det foregår rettsaker i verden der paragrafer om folkemord er sentralt, og makten, media og myndigheter er livredde for å bli stilt til ansvar da det er fengselsstraff opp til 30 år på slike lovbrudd som her er aktuelt.

Se side 10 i høringen.

Alle vaksiner blir pliktige. Hva med alle de som allerede har  blitt skadet for livet av vaksiner? Jeg fikk selv fullstendig kollaps i immunforsvaret og en rekke plager på grunn av allergivaksinering over 3 år. Jeg har da ingen tillit til at det skulle gå noe bedre neste gang! 

De som ikke tar vaksinen skal lukkes, låses og gjerdes inn i egne områder. Er det konsentrasjonsleirer eller er det tvangsleirer? 

Det blir vanskelig å stå imot da de som ikke vil ta disse spesielle injeksjonene, nektes barnehage, skole, kollektivtransport, møtevirksomhet eller delta i sosialt samvær med andre.

Se side 11 og 12.

Passet bryter med menneskerettighetene så myndighetene må oppheve dem for å innføre passet. Dette er uakseptabelt og vi kan aldri la dette skje. 

Se side 12-23

Norske lover brytes, og åtte ulike norske lover må oppheves, settes til side eller brytes for at myndighetene skal kunne ta i bruk korronnapass. 

 

Side 36

De som ikke kan eller vil ta vaksinen NEKTES ADGANG TIL JOBB, og arbeidgiver kan slutte å betale ut lønn! Dette er horribelt. Da er det ikke mye frivillig, for alle trenger vi penger til å ha mat på bordet. 

Side 39

Forskjellsbehandling er i orden om det er logisk, basert på godhet og gode intensjoner for hovedpersonen det gjelder, og det skal være en frivillig tjeneste.  

Altså alt man frivillig kan foreta seg blir forbudt om du ikke har tatt den nyeste boosteren. Passet er kun gyldig om du har den aller nyeste av den/de vaksinene WHO måtte finne på at du trenger. Flertallet er svært naive, godtroende og unnvikende, da de selv er gode og fine folk. Det betyr ikke at de som har gått over lik og banet seg vei til toppen i politikken eller kuppet så mye penger at de er blant de aller rikeste, er av mors beste barn. Faktisk viser det seg at de aller fleste på toppen blir skadet av makten og rikdommen. De færreste tåler dette. 

Faktum er at WHO er tungt finansiert av legemiddelindustrien. Du kan lett følge pengestrømmene, og se hvem som tjener på dette som er stelt i stand. Alt dette er avslørt og skrevet om, men alt for få vet om dette. 

Camilla Stoltenberg informerer selv om at vaksinen ikke virker!  Det hele handler ikke om folkets helse, og på samme måte som før vil også disse myndighetene gi blaffen i folkehelsen.  Covid er kun en syndebukk eller en forklaring på at de ville knuse våre økonomier, helse, psyke og skape et kaos som førte til en enorm lydighet.  Vi vet hvordan Kina utøver sosial kontroll. Vi vet noe om hvordan de lever med et tyranni i Nord-Korea, og nå sliter de i Australia og Canada også. 

Er du villig til å risikere å miste din frihet til å reise ut av landet, gjennom landet og bli forskjellsbehandlet fordi du ikke kan eller ønsker å gjøre akkurat hva en tyrann eller diktator finner for godt. 

For ALLES skyld folkens; våkne opp. Les regjeringens høring, og send inn svar. Vi kan ikke riste på hodet over tidligere historiske svik mot folkemasser og så INNFØRE NØYAKTIG DET SAMME i vår tid!!

Det er forresten nettopp på grunn av koronnapasset de har åpnet opp nå, så vi skal puste lettet ut og ikke tenke over eller protestere på hva som blir å komme.

Jeg oppfordrer deg til å ta deg energi og tid til å sende inn et høringssvar fra hjertet. I seg selv er det både terapi, vekst og det viser en kraft til myndighetene som virkelig betyr noe. Vis din motstand mot frihetspass (gesundheitspass), er du FOR en segregerende politikk der medisinsk apartheid er greit for deg. Den dagen du eller en god venn eller noen i familien blir ufør og lever i et ekte, kronisk smertehelvete på grunn av disse genterapi injeksjonene, så vet en at en ny sprøyte er det samme som døden. For hver injeksjon øker bivirkninger og skader, og det er ikke kontroll på innholdet i dette verdensomspennende eksperimentet utført av en svært korrupt og grenseløs industri.

Et pass bryter med rettferdighet, godhet og det vi anser som demokrati. Det bryter menneskerettighetene og det skaper en voldsomt frykt, uro, utrygghet og alt dette kan bringe med seg av grusomheter. Uansett om en landssvikene politiker har skrevet under på dette i 2014, er det vi som skal bestemme hvordan vi skal ha det i vårt eget land. Alt er mulig og vi skal stå for vår argumentasjon. 

Helsepasset / tvangspasset / covidpasset er det samme som å selge og forsegle vår natur, biologi, kjemi og biologi, og ofre den til det kunstige med den tilliten dette medfører til de som har makt og midler til å sette Syndebukken Covid i spill. Det er en brikke som ble brukt for å knuse økonomier og skjule kredittmarkedets kollaps. Uansett hadde det vært bedre måter og løst dette på organisk og sammen. Det er livsfarlig med folk på toppen som Gates og Klaus S. som mener det er for mange folk på kloden, og da blir det risikabelt at disse herrene ønsker tvangsvaksinering med en injeksjon av en art som er høyst suspekt. Vi kan bare grue oss over tanken på hva gale menn kan putte i fremtidige boostere! Mennesket kan være uendelig ondt, og det kan være grenseløst godt. Hvem du møter, og hvem vi lar styre oss - har all betydning. 

Helsemessig er dette for høyt spill, og vi risikerer en medisinsk katastrofe uten sidestykke. Samfunnsmessig, sosialt, kommunikasjonsmessig og kontakt vil få nye sykluser og ny dynamikk som igjen kan skape monster som aldri ellers hadde blitt skapt. 

Et slikt pass segregerer og er apartheid i praksis. Menneskeheten mister sine rettigheter. Det var en gang en naturlig rett å kunne bestemme over egen kropp og hva som skulle skje med den, og det var en taushetsplikt og en medisinsk anonymitet med frihet til å reise hvor du ønsket.

Det skulle være rettferdighet, likhet for loven og det skulle være en kraft i form av å kunne snakke for seg selv, mene noe og være kritisk til myndigheter. 

Nurnbergkodeksen brytes på alle ti punkt ved innføring av et pass. Bølgen av autoritær styring, kontroll, maktmisbruk, informasjonskrig med brudd på etikk og moral da løgn og unndragelse av sannheten til fordel for agenda og intensjon blir praktisert. 

Alt tyder til nå på at det er en plan og en agenda som heter "The Great Reset". Det har skjedd før, og det kommer til å skje igjen. Det som er viktig er at endringer blir innført med gode intensjoner for menneskeheten, og ikke fordi en liten elite av egoistiske og maktgale har blitt dratt inn en ide av galskap, ondskap og psykopati. 

Disse som er dratt inn i dette vil aldri gi opp, innrømme, unnskylde eller noe som er i positiv retning. Ergo er det helt nødvendig at hvert enkelt menneske våkner og går sammen i flokk og stopper ondskapen. 

Det grusomme er alltid surrealistisk og uvirkelig, men dette skjer faktisk i 2022!

Det er alfa og omega - starten og slutten - på "unfinished business" at vi ser det som er. De fleste ser ikke det som er, og da kan det ikke bli gjort noe med det som er uferdig, feil, farlig, rettferdig eller brudd på menneskerettigheter osv. 

Mener du at forskjellsbehandling basert på medisinsk status kan forsvares i forhold til forskjellsbehandling innen etnisitet, religion, legning, yrke, kjønn? Nå vet vi at de såkalte vaksinene, gen terapi eksperimentet, ikke virket da alle vaksinerte ble smittet og smittet videre i like stor grad som uvaksinerte.

Sørg for at du sender inn din protest på dette forslaget fra Ondskapens Helvete. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horingsnotat-forlengelse-av-reglene-om-koronasertifikat/id2900763/?utm_source=regjeringen.no&utm_medium=email&utm_campaign=nyhetsvarsel20220211&fbclid=IwAR2FWz2cAyBDyeN5rxqzqZgBmZy6wYb_AhVDbKlTb9HPZcREj749SSgKKg4

 

Vil du en dag gjøre noe? Eller:

Vil du gjøre noe her og nå?

Link til Høringsnotat.

https://www.regjeringen.no/.../horingsnotat...

 

Husk på deg selv: https://www.mentora.no/offers/WEXxynb4

 

Beste hilsen og alt godt,

Linda Mentora Nordskog

www.mentora.no

 

 

Close

Fyll ut navn og e-post så mottar du videoen og nyttige tips i din innboks.