Slik vokser du - Mester i eget liv

Et selvutviklingsprogram for deg som vil lære kunsten å leve ut ditt potensial for å leve livet slik du ønsker. 

For utvikling, vekst og gjennombrudd får du kunnskap i den helhetlige tanke, med teori og trening innen funksjon og optimalisering fra fysikk, kjemi og biologi, til å leve dette ut i praksis.  

Du kan mestre makt, kontroll og frihet for å leve som du ønsker, være deg selv og gjøre det du virkelig ønsker. Tillate deg å være autentisk, fri og entusiastisk til det som engasjerer deg i livet.


Vil du leve ut den livsprosessen du er med kontakt og tilkobling til glede, kjærlighet, takknemlighet og livskraft, eller vil du stå i diskusjoner, roller og klisjeer uten noe anker i virkeligheten? 

Er du mye usikker, stresset og frustrert? Er du opptatt av hva andre mener og tror om deg? Er du redd for å bli avslørt? Er det en skam om kolleger, familie og venner fikk vite hva og hvordan du tenker om deg selv og livet du lever? Er det vanskelig å prioritere tiden? Er det kaos og vanskelig å leve livet slik du er klar over at du ønsker og har behov for? 

Som terapeut i over 20 år kan jeg si at dette er vanlig hos både ung og eldre, student og professor. Jeg vet hvor mye problemer vi kan skape  tankeverktøyet og følelsesapparatet ved feil bruk, og jeg vil hjelpe deg å bruke dine indre ressurser slik at du kan leve ut ditt potensial og kjenne daglig glede og takknemlighet.

Livet leves med tilstedeværelse gjennom å være i bunn og gjøre med glede. Din livstid er for verdifull til å forurenses med tanker og følelser fra kritikere og sabotører. 

Du kan leve i harmoni. Du vil da mestre den indre sabotør og kritiker,  perfeksjonisme, kritikk, stress, belastinger, utsettelser, kaos, ytre trusler fra personer som er sjalu, misunnelig og ønsker å sabotere. Du vil prestere optimalt fordi du vet hvordan du gjør det. 

"Programmet er målrettet, prosess- og ressursorientert slik at det virker utviklende fra første dag, forsterkende og optimaliserende for hele deg og din livsutfoldelse, nå og resten av ditt liv." 

Få tilgang
I VIP programmet (be om pristilbud) "Slik vokser du - Mester i eget liv" vil du: 
 • Minst 1 års tilgang til Slik vokser du -Mester i kunnskapsportalen Mentora.no
 • Ukentlige live sendinger i 12 uker i en trygg gruppe med undervisning og hjelp. Opptaket av sendingene legges inn i kursportalen som dere har tilgang til i minst ett år.
 • Tilgang til egen gruppe på Facebook 
 • Få tilgang til det helhetlige paradigme, med teori og trening innen funksjon og optimalisering fra fysikk, kjemi og biologi, til å leve dette ut i praksis. 
 • Personlig timer x  3
 • Plan for suksess 
 • Prioritert tilgang til timepakker med individuell tilgang.
 • Tilgang til timepakker i grupper og workshops. 
 • Få en prosess gjennom følgende arbeidsmodell 

1. Helhetlig kartlegging

2. Analyse

3. Handling 

4. Justering

5. Ny analyse 

6. Resultat

 • Følge prosessorientert og ressursorientert praksis etter denne modellen: 

1. Kartlegging før oppstart

2. Planlegging

3. Handling

4. Kartlegging underveis

5. Justering 

6. Handling

7. Kartlegging

8. Justering

9. Handling

10. Godta

11. Oppsummering

12. Fremtiden - Long term

Praktiske detaljer

 • Når du registrerer deg får du umiddelbart tilgang til onlineprogrammet «Slik vokser du – Mester i eget liv». Det er 3 alternativer, der du kan kjøpe programmet til 1990,- eller kr. 5900,- inkludert 3 timer på zoom. VIP alternativer er en investering for livet som er anbefalingen, og dette tilbudet vil etter kort tid være eneste valgmulighet. De som kjøper de rimelige kursene får tilgang til live sendingene i 12 uker.

Programmet inneholder tekst, videoer og lydfiler. Dere har tilgang i minimum ett år.

 • Gjelder kun VIP programmet: Ved oppstart fyller dere ut en kartleggingsprotokoll for å se hvilke områder du skal fokusere på først, og deretter møtes vi på zoom for å bli kjent og gå gjennom en analyse for å lage en konkret og målrettet handlingsplan.
 • Ukentlige live sendinger i 12 uker i en trygg gruppe med undervisning og hjelp. Du velger om du vil delta slik at de andre kan se deg, eller om du vil være anonym. Opptakene av webinarene legges inn i programmet.
 • Individuell tilgang til meg ved behov (dere kan sende mail eller stille spørsmål på vår Facebook gruppe). Jeg følger opp og tar kontakt med forbehold om kapasitet.
 • Oppfølging på oppgaver sendes inn på tekst og video etter hva du er komfortabel med. En kombinasjon og et engasjement gir best resultater.
 • Lukket Facebook gruppe for alle deltagere i programmet.

 

Innhold i kurset – uke for uke

 

UKE 1: Kartlegging og aksept av seg selv

Du vil få en introduksjon til det helhetlige paradigmet med kunnskap om det gode feltet.

Du vil lære kommunikasjonsregler, kontaktteori og kommunikasjonstrening, slik at du umiddelbart kan løfte din væren og din sosiale livskvalitet.

Du vil lære om å akseptere og godta det som er, og hvordan dette gir vekst, utvikling og transformasjon.

Det første trinn i å vokse og være mester i eget liv er å akseptere og godta deg selv.  

 

UKE 2: Planlegging og selvstøtte

Du vil lære om å skape god livstid, slik at du kan huske fremtiden slik du vil ha den.

Du vil lære å skape et livsrom, slik at du kan beskytte deg for stress og belastninger med full selvstøtte i harmoni.

Du vil lære mer om det helhetlige paradigmet og jobber med tilgangen til din indrestyrte kontroll, makt og frihet.

Prinsipp nr. 2 for å vokse og være mester i eget liv er å støtte deg selv.

 

UKE 3: Væren i det gode feltet og tap kan gi vekst

Du vil lære om hvordan du får de indre geniene til å svinge sammen, slik at du kan leve i det gode feltet.

Du vil lære om kontaktformene, slik at du kan få fullt utbytte av dine ubegrensede (fysikk / bevissthet / ild) ressurser.

Prinsipp nr. 3 for å vokse og være mester i eget liv er å transformere tap til vekst, innsikt, modning og ny orientering i livet.

 

 

UKE 4: Hvordan lever du livet og valget om å leve gjennom tillit

Du vil se på hvordan du faktisk lever livet ditt gjennom mønster, programmeringer, handlinger og valg. Vi ser konstruktivt og støttende på det, og vil ikke kritisere noe. Alle gjør så godt de kan, og alt er kreativ tilpasning.

Du vil lære formelen for endring, slik at du vet hvordan endring skjer.

Du vil lære «topdog – underdog» dynamikken, for å optimalisere ressurser og muligheter.

Prinsipp nr. 4 for å vokse og være mester i eget liv handler om å leve gjennom tillit, både kjemisk, biologisk og bevisst.   

 

UKE 5: Forståelse og livet med væren i harmoni

Du vil lære om riktig bruk av tankeverktøyet, for flyt, harmoni og utvikling.

Du vil lære om å lytte og informere, for bedre å kunne støtte, ventilere og ta ansvar.

Prinsipp nr. 5 for å vokse og være mester i eget liv handler om hvordan livet leves best i balanse og harmoni.

 

UKE 6: Observere uten dømming, fri og uavhengig

Du vil lære om hvordan følelsesapparatet kan berike dere, slik at dere får et sterkere samhold.

Observere og fokusere på det du vil skape i livet ditt.

Friheten i å observere uten å dømme. Fri til å være leve uavhengig for å kunne programmere eget liv slik du er og vil.

Jeg er den jeg er. Jeg vil det jeg vil.

 

UKE 7: Ny kartlegging med justering og oppgradering av tillit

Du vil lære om hvordan kroppen er støtte for spenninger som bærer følelsene, slik at du erkjenner viktigheten av å puste og indre arbeid via meditasjon eller andre tilsvarende teknikker.

Oppgradering av tillit. Tilgivelse sammen med å gi slipp på sinne. Oppgradering av å kunne beskytte seg selv, sette grenser og ta inn det gode med åpent hjerte.

 

UKE 8: Prosessen og hvordan de autentiske behov ikke kan velges bort

Du vil lære en sterk teknikk innen mental trening, som er videreutviklet og forsterket, slik at du får et uovervinnelig verktøy når dere trenger ekstra styrke.

Dine autentiske behov er som frø som skal blomstre, soler som skal skinne og all motstand vil hindre deg å vokse og være mester i eget liv.

 

UKE 9: Kjærlighet er ærlighet og utvikling og vekst

Du lærer praktiske og konkrete teknikker og verktøy for å kjenne deg selv, slik at du kan finne en dypere kontakt og tilkobling. Dette vil føre til at du naturlig vil støtte, løfte og bære deg selv, andre og vite hva som er ditt, hvem du er og at du alltid vil utvikle deg og vokse for livet er nettopp dette å erfare, oppdage og lære på nytt i dypere lag.

 

UKE 10: Akseptere og godta og leve livet som Mester

Du vil få økt oppmerksomhet på hvordan du kan smerte deg selv, slik at du oppdager det og kan unngå destruktive mønster.

Du vil lære om å akseptere og godta det som er, slik at endring kan skje.

Vi oppsummerer de 10 prinsipper for å vokse og være mester i eget liv, slik at arbeidet med å integrere alt i en helhet kan være i prosess.

 

UKE 11: Livet leves best i harmoni

Du vil lære om perfeksjonisme versus kreativitet og lekenhet, slik at du balanserer alt i en sammensmelting og harmoni.

 

UKE 12: Din nye historie

Du vil lære hvordan du kan skape en vellykket fortsettelse av alle dine beste prosser. Du kan leve i harmoni. Du vil da mestre den indre sabotør og kritiker, perfeksjonisme, kritikk, stress, belastinger, utsettelser, kaos, ytre trusler fra personer som er sjalu, misunnelig og ønsker å sabotere. Du vil prestere optimalt fordi du vet hvordan du gjør det.

Vi oppsummerer.

 

 

"Programmet er målrettet, prosess- og ressursorientert slik at det virker utviklende fra første dag, forsterkende og optimaliserende for hele deg og din livsutfoldelse, nå og resten av ditt liv."

 

 

 

 

Slik vokser du - Mester i eget liv

NOK 1990,-

Uten oppfølging

Kjøp nå

Slik vokser du - Mester i eget liv

NOK 5900,-

MED oppfølging

Inkluderer 3 timer med individuell zoom samtale 

Kjøp nå
Powered by Kajabi