Flere digitale støtte og utviklingsprogram NÅ kr. 890,- ! Parterapi program med oppfølging. Mester i eget liv program med oppfølging.

Godt 123123 Nyttårsskifte!

123123 the Silent Shift 

På denne siste dag i år 2023, vil nummerene 123123 være et faktum. 

I følge numerologien betyr 123 raskere bevegelse og stor vekst og utvikling. 

Gamle sykluser er fullført. Nye sykluser starter og hele livet kan bli bedre og bedre på alle områder.

Du er summen av dine valg, og du kan velge å ta hele ansvaret. Du kan tilgi, gjøre ferdig og se ressurs orientert på verden, slik du også kan se det gode i alle mennesker.  Det skjer noe med mennesker når de blir sett på med godhet, og de endrer seg til det bedre. 

Du kan se verden som et fullkomment, magisk og vakkert sted som vi skaper og bygger opp sammen.  Vi kan rense og bygge opp, slik at alt blir bedre og bedre.  

 

Du kan tenke om igjen

Dette er en invitasjon til deg som tror på det som var, og som fornekter det som er.

Tenk deg at alt er snudd opp ned.

Mange som leser dette vet.  Dere har friheten til å være uansett alt og alle, se klart og leve i kjærlighet, glede, takknemlighet og livskraft.

Dersom du sliter, stresser, fortviler, bekymrer, angster, frykter, deprimerer og holder på å stoppe deg selv fra det du virkelig har behov for, så håper jeg du åpner opp for å tenke på nytt og se alt med ulike aspekter.  Utvikling skjer best gjennom frihet og uavhengighet, mens enkelte endringer kan bli gjennomført via tvang og kontroll.  Gjett hva som alltid vinner over tid? !

 

Bruk dine medfødte evner

Tenk hvordan vi observerte og registrerte alt som det faktisk var fra starten av!  Vi var fullt ut bevisste og helt fullstendig fullkomne. Hele og levende og møtte verden med varhet.  Bevissthet er kunnskap og intelligens på høyeste nivå.  Språk, tanker og følelser er verktøy og apparater som vi med fordel kan lære om og lære å bruke optimalt.

Tenk på alt vi trodde på da vi var små. Tenk på hvordan de snakket om troll, julenisse med lokking, luring og trusler. Det magiske og høyeste bevisste i deg ble kanskje dysset ned som rikelig fantasi?  For en forvirring vi ble utsatt for, og tenk om det bare fortsetter inn i voksenlivet der vi blir mer programmert, hypnotisert og ført bak lyset og inn i mørket?   

Husker dere hvordan du som barn kunne skille de snille fra de slemme, de du kunne stole på fra de som bare tullet? Har du opplevd å tro på mennesker som senere har sviktet?  Husker du hvordan du da så alt klart, og undret deg på hvordan du kunne la deg lure? 

Barn observerer, ser og de vet hva som er, uten at de trenger å tenke over det. De er høyt hevet over det laverestående og manipulerende som foregår i media, politikk og kommunikasjon, der grådigheten for makt, kontroll og påvirkning stadig holder på.  Heldigvis er det en stor oppvåkning på gang.  Folket slår av alt som ikke holder høy standard innenfor ærlighet, sannhet, fenomenologi og det store bildet med sammenhenger, konsekvenser og hva som er den skjulte intensjon og agenda. 

 

Spytt ut dogmer og manipulasjon

Vi blir lært at vi skal høre etter, og gjøre som vi får beskjed om.  Tiden er perfekt til å spytte ut råtne sosiale og psykologiske budskap som du svelget fordi du måtte, burde og skulle, til tross for at dette skadet deg og tok fra deg frihet og verdighet. 

Hva med å tenke selv, og gjøre det vi virkelig er skapt for?  Vi lærer å tro på ideologi, religion og ismer, som om alt er statisk når alt er i bevegelse og alt er prosess.  Vi blir opplært i dualisme og materialisme, noe som begrenser oss til maskiner uten bevissthet / sjel / ånd/ spirit.  Paradoksalt nok skulle disse maskinelle organismene komme fra et tilfeldig og meningsløst univers.

Dersom vi forfølger påstandene med åpent sinn uten å være bundet til noe, kan vi se mer klart hvordan alt er helt og fullstendig, at noe er dårlig gjort, mens annet er godt gjort. Vi kan avdekke at noe virket før, mens det ikke virker lenger. Vi kan se at noe virker, og vi kan ta ansvar for å holde på med visdom, godhet og holde fred.  

 

Eliminer galskap, dumskap og ondskap

Bakvendtland har skjedd, og mye er snudd opp ned.  Det er dessverre mye galskap, dumskap og ondskap som blir bedrevet via media, myndigheter og alt for mange tror fortsatt at dette er gode greier.  

Ved å se klart kan vi avdekke galskap, dumskap og ondskap.  Tiden er inne for å lukke disse fordervende skapene, og holde på med gode skap som kunnskap, klokskap og godskap. 

Så bli med på jakt etter hva som er fakta, kunnskap og se hva som faktisk foregår.  Bli bevist, tenk selv og se klart så vil du stadig vite mer med visshet.  Den konvensjonelle vitenskapen har foreløpig kommet til kort med hva bevissthet er.  Metoden de bruker på alt de ikke kan forklare, er fornektelse og eliminasjon.  Heldigvis er de uavhengige som brenner for kunnskap og jobber for opplysning, kunnskap og forståelse kommet så langt at vi alle kan forstå helheten om vi ønsker det. 

 

Bevisstheten, kunnskapen, sannheten, fenomenologien, eksistensialismen og alle andre begreper for den hele, komplekse og fullkomne meningen av det som er livet, vil uansett tilpasse seg gjennom vår kreativitet, og organisere seg gjennom alt som skjer. Alt virker sammen, og alt henger sammen med alt. Ergo så er det så viktig hva du tenker, sier og gjør. 

 

Energi er vibrasjoner og frekvens med informasjon, og du kan skape livet med høyeste frekvens til enhver tid med intensjon for kjærlighet, glede, takknemlighet og livskraft. 

 

Bevisstheten er fundamental.  Det er av høyeste viktighet å fylle bevisstheten med gode tanker, gode intensjoner, skape livsglede og fylle på med visdom.  Det er et behov å være i kontakt og være tilkoblet og møte alt og alle som det er, for så å dele, gi og vise det beste du kan finne.  

 

Akseptere og godta det som er 

For endring og utvikling er det helt nødvendig å akseptere og godta det som er.  Et eksempel er  alkoholikeren som må erkjenne at han er avhengig, for å bli edru og kvitte seg med avhengigheten. 

Vi kan ikke skape et godt, trygt og harmonisk samfunn om vi ikke kvitter oss med woke kulturen, som er det motsatte av å akseptere og godta det som er.  Woke handler om at det på forhånd er bestemt hva som er korrekt, riktig og feil, samt at det følger et lineært, statisk og kunstig paradigme der en liten styringsgruppe har en agenda.  Det handler om fiksasjon, nevrotisk kontrollering og det er en katastrofe dersom verdens befolkning føyer seg og setter seg selv og sine til side for denne galskap, dumskap og ondskap. 

 

Det mest virkelige er altså bevisstheten, og det viktigste er å øke vår frekvens fordi det skaper kjærlighet, glede og godhet for alle. 

 

Dessverre manipuleres vi med ensidige fortellinger der det er en agenda og en intensjon om noe som noen få ønsker, tjener på og tror vil være smart.  Dette er altså basert på woke, der det motsatte som er kunnskap blir utsatt for latterliggjøring, eliminert, drept, fjernet og ødelagt.  

 

De som har kunnskap og visdom blir bannlyst ved at de blir usynliggjort, utsatt for karakterdrap, skremt, kneblet, truet eller mobbet bort.  Når en lyser på trollet sprekker det, så det er åpenbart en desperasjon i disse tider som en mektig soloppgang kommer til å flombelyse alt lureri, bedrageri og svindel som har forvirret og slitt ut folk. 

 

I året etter 123123 kommer det trolig til å skje en helt utrolig lek som består av å avsløre løgner og rabalder, for så å utvikle og vokse som menneske.  Det blir en livskunst der vi ikke skal dømme og hate, men tilgi og elske.  Vi er alle ett, og vi har alle skyggesider og blindsoner.  

 

Jeg tenkte å dele noen konkrete hint folk kunne bryne seg på.  Dessverre så vil de færreste tåle dette, fordi de er mørnet, woket og ferdig hypnotisert. 

 

Så i stedet vil jeg utfordre deg til å finne noen ting i verden som du tåler å avsløre.  Kanskje har det vært mye sykdom, eller du sliter økonomisk som følge av høye priser.  

 

Et hint jeg kan dele er at de påstår de kan endre været, men de kan ikke gjøre noe med høye renter og strømregninger.  Demrer det?  Ingen liker å bli lurt, men det er deilig å våkne opp til klarhet og visshet.  Innerst inne vet alle alt, og derfor nummer folk seg så veldig og sørger for å være ute av drift, ute av kontakt og helt uten tilkobling til virkeligheten.  

 

I din prosess med å avdekke virkeligheten er en ledetråd er at intet er delt, for alt er helt og komplekst. Alt er i bevegelse og alt er prosesser i endring. Det som er godt har høyere frekvens, og de gode intensjoner vil alltid vinne på sikt. Klarhet, renselse og evnen til å tenke selv og se klart er avgjørende for å avsløre falske påstander, løgn og bedrageri. 

 

De som lever som falske ego vil miste sin påvirkningsevne.  De som forderver, hater, sloss og dreper vil miste makten.   Det skjer et bevissthetsskifte.  

 

Vi holder fred, snakker sant og hjelper til med å skape og bygge opp.  Vi er hele og levende.  Vi tenker selv, snakker sammen og deler kunnskap, visdom og bygger opp det som virker, hjelper og som er godt.  

 

Havfruer 

Jeg vet ikke hvor utbredt det var å tro på havfruer, eller om det faktisk levde havfruer noen gang. Jeg er åpen for alt, og helt uavhengig.

Jeg vet ikke annet enn at vi kan bruke havfruen i fantasien. For meg er en havfrue helt fri. Hun har revet seg løs fra det konvensjonelle og kontrollerte.  Hun bryr seg ikke om at Gro Harlem Brundtland ble bekymret for at de ikke lenger hadde kontroll på hva folket trodde på.  

Jeg liker tanken på en havfrue som er den hun er, og gjør det hun vil.  Hun vil utføre sine livsoppgaver, som er grunnen til at hun er født og at hun er her og nå.  Det hun vil er å gjennomføre sine livsoppgaver som er hennes indre evner.  Hun lar livet sitt utfolde seg og anstrenger seg for å være til stede og holde en høy frekvens.  

Hun er lett å overse, undervurdere eller se bort i fra og de fleste tror ikke på havfruer lenger.  Magien er forsøkt fjernet fra livene, til tross for at det mest åpenbare er at alt er ekte magi, fullkomment, sammensatt og levende. 

Havfruen tenker selv.  Havfruen lever i et levende og bevisst univers. Ingenting er ikke tomt, men fylt med essens. Havfruen erkjenner at det er liv i mange former, og at alt er forbundet. Havfruen vet hun finnes som bevissthet, selv om noen ikke tror på henne. 

Havfruen kan minne oss om frihet, kreativitet og manifestasjon.  Mennesket er her for utvikling, erfaring og utforsking.  Havfruen forteller at det spirituelle har blitt skjult i det religiøse,  mens religion er opplæring i å dømme andre og tro på agendaer. 

De som bryter konvensjonene kan komme til å lide mye, og de vil oppleve det mest fantastiske av kjærlighet og glede. 

For det som er falskt er ikke tilkoblet eller i kontakt, mens det som er ekte er helt tilkoblet og i kontakt. Det er hele forskjellen, og det er derfor du nå kan forstå at det som er vondt, betent og giftig inne i et menneske absolutt blir godt, friskt og klart når du kontakter og kobler til kjærlighet og godhet innover i det hele som du er.  Ingen kan løse et problem inni seg, ved å kompensere på utsiden. Slik er det. 

Virkelig storhet hos mennesket er å la alle evner utfolde seg i situasjoner andre gir opp, og komme gjennom erfaringen slik at brudd, skudd, blokkeringer, svik, avvisning og krenkelser gror og renses ut, så gjennombrudd til vekst og mening kan komme på tross av det vonde.  

Ved å gripe ansvaret for ditt liv kan du være Mester i eget liv. Det er stor motstand for å ta ansvar for seg selv, for det å skylde på noe kan være en falsk og midlertidig lettelse for mange.   

Du er summen av dine valg. Alt organiserer seg mellom oss, gjennom oss og slik som det faller seg naturlig.  

Hopp over fellene.  Eliminer usunne atferdsmønstre som dømming, vurdering og sammenligning. 

Et liv i væren medd helhetlig aksepterende observasjon gir deg makten, kontrollen og friheten tilbake. Hopp av rotteracet, kutt lenken til fortidens bedritne anker og se deg ikke tilbake. 

Don`t look back!  Se deg ikke tilbake.  Gå mot det som gir deg energi og du får drivkraft.  Dersom det er nødvendig endrer du oppførsel og forbedrer atferden, og du vet selv best om dette er nødvendig. 

Vi trenger alle å sove godt og nok, trene og spise det som forsterker vår helse og vårt liv. Husk de gode opplevelsene, og skap stadig nye.  Glem unnskyldninger og bortforklaringer. Husk mot og godhet, så får du full spinning på de indre genier; kjærlighet, glede, takknemlighet og power. 

Det beste har ikke skjedd enda. Godt 123123 Nytt År! Alt godt til deg og dine, fra Linda Nordskog 

P.S. Du kan finne støtte, innsikt og kunnskap på kanalen Samtaleloftet på Youtube eller på www.mentora.no 

 

Close

Fyll ut navn og e-post så mottar du videoen og nyttige tips i din innboks.