Hvordan sette tanker og ideer ut i livet? Jeg hjelper deg å gjennomføre meningen med ditt liv. Profesjonell hjelp. Enkelt og tilgjengelig. Fleksibelt og fortrolig.

Kommunikasjon og kontakt er nøkkelen til god stemning

kommunikasjon Feb 20, 2019
 

Det å formidle budskap, snakke og kontakte hverandre er enkelt for de som har trening og kunnskap, mens det kan by på konflikter, misforståelser og tapte muligheter for de som går i de ulike fellene innen kommunikasjon. 

Disse fellene kan vi hjelpe deg å unngå, og vi trener deg i å stå for det du mener, ønsker og vil uttrykke. 

For å møte hverandre kreves mot. Vi er stort sett så redde for å få full kontakt, dele for mye og avsløre sårbarhet.

Dersom du virkelig møter en sjelevenn, er forelsket eller treffer en med samme meningsgrunnlag som deg selv kan du erfare hvor deilig det er å møtes i full forståelse.

Samtidig kan det senere bli smertefullt når uenighet oppstår og noe som betyr mye gjør det nødvendig å sette grense, differensiere eller diskutere. 

Noen er åpne, trygge og tydelige. Dette er trente mennesker, som gjerne har studert språk, kommunikasjonsteori, pedagogikk, retorikk eller psykologi.

Ellers er spesialfag som for eksempel NLP, hypnoseteori og gestaltteori eksempel som rommer mye spesial kompetanse innen kommunikasjon og relasjon.

Vær oppmerksom på at mennesker som kan mye om kommunikasjon, eller er svært tydelige og klare, kan skremme og trigge de fleste av oss.

Særlig de av oss som er mer bekymret og utrygge, eller har erfaring med en svært streng eller krevende nær relasjon.

Start her å lær mer om kommunikasjonstrening. 

En del av oss har ikke kontakt med dette jeg beskriver her, og forholder seg ikke til kommunikasjon og kontakt. De fører kanskje en monolog, drar utelukkende sine egne slutninger eller projiserer hva som foregår i den andre uten å sjekke ut. 

Alt styres gjerne via de bevisste tankene i hodet, og det er et kontrollbehov som holder fortet slik at det er en slags komfortsone rundt kommunikasjon og kontakt.

Som psykoterapeut er det helt fint å bli angrepet i terapirommet eller arbeidsrommet, da fenomene som oppstår kan jobbes med og bli bearbeidet og til og med bli nye ressurser for klienten.

I andre soner i livet kan vi alle oppleve at vi ikke får mulighet til å rette opp en feilstilling, speiling eller påstand, og da er det viktig å gi slipp slik at det ikke tapper energi.

I kontakt mellom mennesker kan det iblant fosse adrenalin og kortisol gjennom kropp og sinn. Og da skjer det noe mellom oss mennesker også.

Vi kan være både årvåkne og sensitive for hverandre, samtidig som vi kan unngå, feie under teppet og nekte å sjekke ut. 

Det er sjelden roten til reaksjonene er i møtet, men det har oftest blitt sådd frø tidligere.  Her er det potensial for en formidabel vekst som vil gi ringvirkninger i mange ulike forhold og situasjoner i positiv retning.

Så bruk muligheten til å jobbe ferdig det som er uferdig i mellommenneskelige forhold.

Dessverre er det ofte de nærmeste, de tryggeste og de som vil oss godt som får unngjelde den kommunikasjonen som er av dårligst kvalitet.

Det er altså familie, partner og de tryggeste av venner og kolleger som er ekte, åpne og ærlige.

Eller det kan være en leder eller en hjelper, som meg selv, som aldri får muligheten til å få gjort ferdig, avklart eller omformet en misforståelse eller en tolkning. 

Derfor er det viktig for ledere, ledergrupper og ulike hjelpere å jevnlig få veiledning og støtte av andre profesjonelle som kan se situasjonen klart utenfra. 

Kommunikasjon kan gi de største gleder, og gi store personlige endringer, gleder og skape suksess i prosjekter.

Når kommunikasjonen mislykkes kan det gi de dypeste skuffelser. Det kan ta kraft og energi, og ødelegge relasjoner og prosjekter. 

Når vi vet at mennesker gjør mye for å unngå såkalt full kontakt med hverandre, kan vi med ekstra selvstøtte og fokus lære oss å tåle og snakke godt og grundig sammen selv om noe er vanskelig. 

Vi kan sjekke ut mellom oss, frem og tilbake, helt til det er klart og vi kan tillate oss å stole på gi tillit. Dersom vi ikke har tillit, kan vi se innover i oss selv og gjennom historien etter mønster.

For kanskje har vi blitt sviktet så mye, at vi generelt møter verden og menneskene med mistillit. Eller kan det være at visse roller trigger deg, så er det mulig å temme triggerne ved å gjøre dem ferdige.

Kanskje kan det som gjorde deg opprørt og blind, for fremtiden gjøre deg rolig og klar. 

En god måte å snakke bedre sammen på er "å snakke for meg selv". Da sier jeg ikke man eller en, men "JEG /EG" ...

Så snart vi begynner å snakke om "du" går vi inn i en konfliktfylt form for kommunikasjon:  "Du rydder aldri opp etter deg. Og du har mistet tilliten til meg.

Du er sint." Dessuten er dette projeksjon, som er en speiling av noe du selv besitter og eier i dette kommunikasjonsfeltet. 

Vær ALDRI redd for å sjekke ut noe du lurer på. Dette kan avklare mye på et stadium som hindrer situasjonen å eskalere til konflikt eller krangel.

Den som får spørsmålet kan svare klart og tydelig på det som gir mening og gjør godt i situasjonen. Se bort fra spørsmål som åpenbart ikke har grunnlag og som kan sette fyr på kommunikasjonen, eller er usaklig.

Folk kan stille spørsmål, men du har ingen plikt til å svare. Og når du svarer kan du gjøre det med en god og støttende mimikk, og et kroppsspråk som går i retning av forsoning og komme nærmere en forståelse og ikke omvendt. 

Kjenn etter om det er noe du egentlig ønsker, trenger eller har behov for fra den andre. Om det er noe du har behov for, er det fint om du kan uttrykke dette i stedet for å gå i fellen der du kritiserer den andre. 

Snakk med hverandre, og unngå å snakke om hverandre. Utfordringen skjer om en blokkerer den andre, og ikke vil snakke ut da det kan bli lekkasjer der en forsøker å forstå og tolke den som lukker seg inne. 

Kommunikasjon er en så sentral ferdighet for mennesker at jeg vil anbefale alle som leser dette og aktivt forbedre seg i dette.

Du kan gå i kommunikasjonstrening, kurs, samtaleterapi, parterapi, gruppeterapi eller online kurs som vi tilbyr.

Les boken "Slik vokser du - Bli deg selv" 

Ta kurset "Mester i eget liv" og "Kommunikasjon, prestasjon og selvtillit".

Snakk mye med mennesker med ulik bakgrunn, og vær oppmerksom på hvordan du kommuniserer.

Da vil du stadig bli dyktigere, få mer innsikt og du vil erfare nye forhold med mennesker der du virkelig både kan uttrykke deg fra det innerste i deg selv til å lære nye spennende personligheter å kjenne. 

Så om du ønsker å uttrykke deg bedre og mer, eller vil lære å presentere noe i tale eller foredrag, eller kanskje ta opp vanskelige tema privat eller i arbeidslivet - så kan jeg anbefale at du skaffer deg bok, onlinekurs og booker time hos avd. Mentora - enten individuelt, parterapi eller gruppeterapi /selvutviklingskurs. 

 Beste hilsen, 

Linda Nordskog 

Bergen Helhetsklinikk 

Close

Fyll ut navn og e-post så mottar du videoen og nyttige tips i din innboks.