Lev et bedre liv i familien

 • Ditt familiehjem er et selvutviklings-opphold for livet ditt som energi og fysisk vesen og menneskelig organisme. 
 • Det er viktig for sammenheng og forståelse slik at du bruker kunnskapen at du vet noe om historie og evolusjon, nervesystem og hjerne, samt vår fysikk, kjemi og biologi. 
 • Over 300 sider med inspirerende og utviklende lesestoff for hele ditt liv.
 • Del 1 om alt som henger sammen, påvirker og kan hjelpe, forsterke, reparere og bygge opp relasjonene og båndene med dine kjære. 
 • Del 2 Nerven i selv-utviklingsoppholdet. Slik vokser du – Bli deg Selv.  Minst 14 leksjoner.
 • Ukentlig livesending i 90 dager + tilgang i 90 dager.  
 • Send inn spørsmål og få svar direkte eller i neste sending. Vi starter med hvordan det går, svarer på spørsmål og går over til tema og det er alltid en autentisk vekstprosess.  
 • Optimalisering av menneskets iboende ressurser settes ut i livet i hjemmet. 
 • Kunnskap gir transformasjon og økt bevissthet indirekte, direkte og helhetlig. 
 • Lydfiler og videoer.
 • Programmet foretar utbygging og vokser seg sterkere for hver dag - sammen med deg og din katedral = barndomshjemmet til dine barn. 
 • XYZ - du lærer om drivkraft.   

 • Hopp - du lærer om motivasjon.
Få tilgang

Familieutviklingsprogrammet er et målrettet opplegg for par som hjelper hele familien til bedre hverdager. I kurset vil du få konkret kunnskap, verktøy og prinsipper som virker ut i fra relasjonsteori, kommunikasjonsteori og det som skjer mellom paret fordi de gjør det sammen. 

Dere får lære hva dere trenger å øve på, og hvilken hovedutfordring dere har som par. Dere kommer til å lære så mye nytt som dere vil like å bruke hver dag for å skape de gode dagene sammen. 

Familiesirkelen er et opplegg fra Linda Nordskog: 

 Arbeidsmodell

 1. Research
 2. Analyse
 3. Handling
 4. Justering
 5. Ny analyse
 6. Resultat

 

Prosessarbeid i praksis

 1. Kartlegging før oppstart – skap et familierom med forestillingsevne og fantasi
 2. Planlegging – Hvordan sette familiedrømmen ut i livet
 3. Handling – fra tanke og ord til handling – lag stopp og startliste for bedre rutiner
 4. Kartlegging underveis
 5. Justering
 6. Handling - fra tanke og ord til handling – gjennomføringen
 7. Kartlegging
 8. Justering
 9. Handling - fra tanke og ord til handling
 10. Godta
 11. Oppsummering
 12. Fremtiden - Long Term

 

Relasjoner i Heimen

NOK 29 000,-

Lev et bedre liv i familien

Ukentlig livesendinger med undervisning og hjelp.

Tilgang til onlinekurset Familieutvikling – Læren om å leve sammen, med tilgang til et stort ferdig produsert nettkurs i 6 mnd.

3 ulike timer a 60 min til paret i parterapi, stressmestring og kommunikasjonstrening.

Oppfølging på oppgavene de sender inn per video.  

 

Kjøp nå

Familieutviklingsprogram (kun nettkurs)

NOK 5 000,-

Lev et bedre liv i familien

1 års tilgang til digitalt program med kartlegging og oppstartstime. 

Kjøp nå
Powered by Kajabi